THORChain $ RUNE Cung cấp DEX ban đầu (IDO) trên BianceDex ngày 20/7

0
691

THORChain sẽ tiến hành Cung cấp DEX ban đầu cho mã thông báo RUNE trên Binance DEX vào ngày 20 tháng 7 năm 2019.

Sau đây là định dạng Cung cấp DEX ban đầu ( IDO ):

Đợt đầu tiên sẽchỉ có 50 đơn đặt hàng bán 200 nghìn RUNE mỗi đơn hàng với cùng một mức giá 0.032$. Ngay khi đợt này được xong, đợt thứ hai gồm 50 lệnh bán sẽ được đặt ở mức giá mới 0.038$.

Các đơn đặt hàng chưa bán sẽ hết hạn sau 72 giờ (theo giao thức Binance Chain) và được chuyển trở lại dự trữ.

THỜI GIAN

IDO sẽ được tiến hành vào các thời điểm sau:

Thứ bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019

0800 UTC | 1000 CEST | 1600 CST (Bắc Kinh / Singapore) | 1800 AEST

Bán hàng sớm ( Earlier Sales )

Tiền bán hàng được giao 50% trong 7 ngày để cung cấp đủ thanh khoản cho người mua công khai. Giảm giá tối đa có thể trong bán hàng trước là 30%.

Bán hàng tư nhân ( Private sales ) bị khóa trong 3 tháng và trả dần trong 12 tháng.

Bán hạt giống ( Seed sale ), Đội và Cố vấn bị khóa trong 3 tháng và trả dần trong15 tháng .

Phần còn lại là phát thải có kiểm soát vào Dự trữ hoạt động, Nhóm tiếp thị và Phát thải thanh khoản. Đó là chi tiết trong đề xuất ban đầu ở đây:

Theo Bloog THORChain

Hãy tham gia các nhóm công đồng của chúng tôi tại:

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here