Trung Quốc Tuyên Bố Án Phạt Hình Sự Đối Với Trộm Tài Sản Kỹ Thuật Số và NFTs

0
85

Chính phủ Trung Quốc đã thông báo rằng việc trộm tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả NFTs (non-fungible tokens), sẽ bị xem là tội trộm tài sản theo luật pháp. Thông báo này đánh dấu một sự thay đổi quan trọng trong cách quốc gia này đối xử với tài sản kỹ thuật số.

Vào ngày 10 tháng 11, chính phủ Trung Quốc đã phát đi thông báo quan trọng về tình trạng pháp lý của các bộ sưu tập kỹ thuật số, bao gồm cả các token phi tài sản (NFTs), trong lãnh thổ của họ. Thông báo này đánh dấu một tư thế đáng kể về quyền tài sản kỹ thuật số và tội phạm mạng trong một quốc gia nổi tiếng với môi trường quy định nghiêm ngặt của nó.

Thông báo này đã trình bày ba quan điểm về việc phân loại việc trộm các bộ sưu tập kỹ thuật số.

Hai quan điểm đầu tiên phân loại nó là trộm dữ liệu hoặc trộm tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, quan điểm thứ ba, xem xét các bộ sưu tập kỹ thuật số là cả dữ liệu và tài sản ảo, rơi vào tội “cùng phạm”.

“Việc trộm các bộ sưu tập kỹ thuật số vi phạm luật bảo vệ và quyền lợi của tội phạm thu thập trái phép dữ liệu hệ thống thông tin máy tính.”

Tiếp cận này nhấn mạnh tính đa mặt của việc trộm tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả việc xâm nhập vào hệ thống máy tính và việc trộm tài sản ảo.

Nhấn mạnh tính hai mặt của tội phạm như vậy, thông báo này làm rõ rằng việc trộm một bộ sưu tập kỹ thuật số liên quan đến việc truy cập hệ thống chứa nó một cách trái phép, do đó vi phạm luật bảo vệ dữ liệu hệ thống máy tính và quyền tài sản.

Chính phủ Trung Quốc gọi các bộ sưu tập kỹ thuật số là “tài sản ảo trên mạng,” khẳng định việc công nhận chúng là tài sản trong ngữ cảnh của luật hình sự. Việc phân loại này quan trọng, vì nó ngụ ý rằng các bộ sưu tập kỹ thuật số có thể là đối tượng của các tội phạm về tài sản.

NFTs, một công nghệ được phát triển chủ yếu ở nước ngoài, sử dụng blockchain để tạo ra các tài sản kỹ thuật số độc đáo, không thể sao chép với tính năng lưu trữ an toàn và vĩnh viễn. Mặc dù Trung Quốc đã cấm hầu hết các hoạt động liên quan đến tiền điện tử vào năm 2021, những phát triển gần đây cho thấy một cách tiếp cận phức tạp đối với tài sản kỹ thuật số như NFTs.

Đáng chú ý, có các chỉ báo về sự quan tâm gia tăng đối với NFTs trong Trung Quốc. Ví dụ, Alibaba’s Xianyu đã loại bỏ các hạn chế về các thuật ngữ tìm kiếm “nonfungible tokens” và “tài sản kỹ thuật số” vào ngày 25 tháng 10. Hơn nữa, vào ngày 6 tháng 10, tờ báo Trung Quốc do nhà nước điều hành, China Daily, đã thông báo kế hoạch phát triển nền tảng NFT riêng của họ, cam kết 2,813 triệu nhân dân tệ, tương đương 390,000 đô la, cho việc thiết kế và triển khai nó.

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here