Việc áp dụng toàn cầu của tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDCs) đang gia tăng.

0
84

Pallavi Thakur, Giám đốc Chiến lược và Đổi mới tại Swift, cùng Ryan Rugg từ Citi, đã chia sẻ những hiểu biết từ thí nghiệm gần đây về CBDCs tại sự kiện Money20/20.

Cả Thakur và Rugg đều nhấn mạnh sự tiến triển nhanh chóng của việc áp dụng toàn cầu của tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDCs). Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh về nhu cầu cấp bách của sự tương tác giữa các hệ thống khác nhau, một thách thức đòi hỏi sự chú ý ngay lập tức.

“Giống như những ngày đầu của Internet. Bạn có tất cả các mạng nội bộ này đang phát triển,” Rugg nhấn mạnh. “Kết nối giữa chúng sẽ là gì?”

Việc áp dụng CBDC

Sự lan rộng của CBDCs trên toàn cầu đang diễn ra nhanh chóng khi các ngân hàng trung ương đang tìm kiếm cách sử dụng chúng để cải thiện hệ thống thanh toán, đảm bảo ổn định tài chính và kích thích tăng trưởng kinh tế. CBDCs là phiên bản kỹ thuật số của tiền tệ fiat truyền thống, được quản lý bởi các ngân hàng trung ương. Khác với tiền điện tử, CBDCs có giá trị ổn định được liên kết với tiền tệ quốc gia, được hỗ trợ bởi chính sách tiền tệ và quy định.

Các chính phủ trên toàn thế giới đang xem xét CBDCs, với 134 quốc gia nghiên cứu ý tưởng và 36 quốc gia thử nghiệm các dự án. Tuy nhiên, tiền kỹ thuật số đặt ra những thách thức như nguy cơ gian lận, sự cố kỹ thuật và lỗi giao dịch.

“Khi nói về 36 quốc gia, hãy tưởng tượng 36 kết nối song phương, điều này sẽ không mở rộng được, phải không? Vì vậy, các con số này tuy tốt nhưng cũng đặt ra những thách thức,” Thakur lưu ý. “Nếu tôi, như một người tiêu dùng, muốn gửi thanh toán từ tài khoản kỹ thuật số của mình đến một người ở Ấn Độ, cần phải là trong đồng rupee kỹ thuật số, điều đó phải hoàn toàn trôi chảy,” cô nói thêm.

Tiện ích thị trường.

Khi CBDCs xuất hiện ban đầu, chúng thường được coi là các thí nghiệm chuyên sâu hoặc giới hạn trong các chương trình thử nghiệm sơ bộ. Tuy nhiên, ngày nay, chúng đã trở nên phổ biến và lan rộng hơn, với sự áp dụng rộng rãi trong các ngân hàng và nhà bán lẻ, phản ánh một sự thay đổi đáng kể trong cảnh quan tài chính hướng đến tiền kỹ thuật số.

Để phản ánh sự thay đổi này, Rugg nhấn mạnh về tầm quan trọng của tính tiện ích và sự hợp tác giữa tất cả các tổ chức tài chính liên quan đến CBDCs, cũng như sự cần thiết của các giao dịch trôi chảy trên nhiều loại tiền kỹ thuật số khác nhau.

“Điều quan trọng là CBDCs phải trở thành một tiện ích thị trường mà không có một thực thể nào kiểm soát nó,” Rugg nhấn mạnh.

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here