single-image

Vortex DeFi là gì? – Tìm hiểu về token Vortex

VORTEX DEFI LÀ GÌ ?

Vortex DeFi là một nền tảng DeFi nhằm mang lại múc đích cung cấp tất cả các công cụ DeFi trên một nền tảng duy nhất. Mục tiêu của Vortex là muốn thu hẹp khoảng cách giữa các hệ sinh thái như Ethereum và Polkadot nhằm mang lại lợi nhuận tối đa cho những người sử dụng dịch vụ yield farming của họ. Hệ sinh thái Vortex sẽ cung cấp bộ ứng dụng cho phép người dùng Ethereum cũng như Polkadot có thể sử dụng để thực hiện các hoạt động như theo dõi tài sản NFT, cho vay, bảo hiểm tài sản điện tử, vay và cung cấp việc hoán đỗi chuỗi dễ dàng (crosschain) từ một tài sản điện tử sang một tài sản điện tử khác. Hơn nữa, trong số các giao thức lợi nhuận (yield protocols) khác nhau, Vortex DeFi sẽ được cung cấp bởi

yEarn Finance protocol, nhờ đó cho phép sản phẩm trên các giao thức cho vay (lending protocols) khác nhau và cung cấp tối ưu hóa năng suất tự động cho người nông dân (yield farmers). Trong thế giới DeFi hiện tại, có quá nhiều hỗn loạn dẫn đến rào cản gia nhập đối với một nhà đầu tư trung bình hoặc không am hiểu về công nghệ. Các hoạt động như giao dịch, đặt cược, cho vay, hoán đổi chuỗi chéo các tài sản điện tử bị phân mảnh trên nhiều ứng dụng khác nhau dẫn đến trải nghiệm cồng kềnh cho người sử dụng. Đó chính là lý do chúng ta cần một nền tảng hoặc dịch vụ có thể đơn giản hóa vấn đề của người dung bằng cách cung cấp các dịch vụ thống nhất mà không cần rời khỏi hệ sinh thái. Sự xuất hiện nhanh chóng và bùng nổ của hệ sinh thái Polkadot như một đối thủ cạnh tranh chính với Ethereum đã phức tạp mọi thứ hơn. Đã có rất nhiều sự phát triển trên hệ sinh thái Polkadot và vì nó trưởng thành, sẽ có khả năng xảy ra việc người nông dân ( yield farmers) muốn hoán đổi tài sản chuỗi chéo giữa Ethereum và Polkadot.

Các sản phẩm trong tương lai:

Vortex DeFi là một nền tảng dựa trên web nhằm mục đích đáp ứng tất cả các yêu cầu liên quan đến DeFi. Hệ sinh thái Vortex sẽ bao gồm các sản phẩm sau đây để giải quyết tất cả các trường hợp sử dụng chính mà một nông dân năng suất (yield farmers) có thể thực hiện trong hoạt động hằng ngày thông qua các ứng dụng sau:

  • V-Swap: V-Swap: Tính năng hoán đổi tài sản tiền điện tử xuyên chuỗi P2P (ngang hàng) liền mạch.
  • V-Pay: Fiat mua và bán mã thông báo bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng của bạn.
  • V-Yield: Lợi nhuận có được lớn nhất ở một nơi, được tích hợp với yEarn Finance Protocol, nông dân có thể tận dụng lãi suất cho vay tốt nhất và tối đa hóa lợi nhuận của họ.
  • V-NFTs: Với không gian NFT bùng nổ, V-NFT sẽ cung cấp quản lý tài sản NFT và hoán đổi trong hệ sinh thái Vortex.
  • V-Insure: Đảm bảo sự tiếp xúc DeFi của bạn trong hệ sinh thái Vortex, với Vortex tự chăm sóc bằng cách tích hợp với các giao thức bảo hiểm chính (insurance protocols).

Cuối cùng, Vortex DeFi sẽ là ứng dụng dựa trên web quản lý DeFi đơn giản hóa giữa các

hệ sinh thái khác nhau (Ethereum, Polkadot, v.v.) và tập hợp các giao thức hàng đầu và các nền tảng để cho phép những người nông dân tận dụng tiềm năng tối đa của tài chính phi tập trung. Các ứng dụng sẽ cung cấp một cách tiếp cận tích hợp để xử lý các tài sản DeFi trong một nền tảng đơn giản và an toàn

nghĩa là 100% không có tính chất giám sát và trong đó trọng tâm cốt lõi vẫn là trải nghiệm, bảo mật và quyền riêng tư của dữ liệu và thông tin người dùng.Vortex DeFi cũng tập trung vào việc cung cấp cho người dùng cuối quyền kiểm soát trên ba khía cạnh chính là   

tài sản, niềm tin và danh tính.

MÃ THÔNG BÁO VORTEX (VTX)

Mã: VTX

Token nền ERC20

Tổng cung: 100.000.000 VTX

Tổng cung lưu hành TGE: ~10%

VTX sẽ là mã thông báo gốc Vortex DeFi sẽ được sử dụng cho các mục đích khác nhau với mục tiêu cốt lõi là khuyến khích người quản lý mã thông báo. Nhóm đang khám phá các lĩnh vực sau đây mà VTX sẽ thêm giá trị cho hệ sinh thái Vortex DeFi:

1. Phần thưởng cho nhóm thanh khoản (LP) cho người dùng để cung cấp tính thanh khoản.

2. Đặt cược trên nền tảng Vortex DeFi.

3. Giảm phí trên nền tảng Vortex DeFi.

4. Giảm phát: Sử dụng doanh thu để mua mã thông báo hàng quý từ thị trường mở và đốt để giảm cung (buy back & burn).

Nói tóm lại, khái niệm sử dụng VTX sẽ được xác định rõ ràng gần thời điểm ra mắt nền tảng và nhóm cốt lõi sẽ tìm kiếm các đề xuất của cộng đồng về những cách khác mà mã thông báo có thể được sử dụng vì lợi ích của toàn bộ hệ sinh thái DeFi.

Đội ngũ phát triển

rahul

Rahul Singh

CEO

Làm việc với tư cách là Giám đốc Sản phẩm của Honeywell và Infosys Technologies trong 12 năm qua.

Lim

Lester Lim

CỐ VẤN CHIẾN LƯỢC

Người sáng lập X21 Digital. Anh ấy ấp ủ và hỗ trợ các dự án đầy hứa hẹn thông qua kinh nghiệm tiếp thị và các kết nối rộng lớn trong hệ sinh thái blockchain. Đồng thời là Cố vấn chiến lược cho MahaDao & Finxflo, v.v.

Arun Sunil R

Arun Sunil R. Lobo

LÃNH ĐẠO KỸ THUẬT

Đã làm việc với tư cách là Hiệu trưởng SAP tại Bộ Giáo dục NSW trong 15 năm qua.

shaz-a

Shaz A.

CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM

Đã làm việc với tư cách là Nhà phân tích kinh doanh kỹ thuật trong 4 năm qua với nhiều kinh nghiệm về chiến lược, tiếp thị và vị trí sản phẩm.

Các tài liệu tham khảo:

Web : https://www.vortexdefi.com/

Littepaper : https://drive.google.com/file/d/1irBxlCfcVmzRXaz_0K4-cdeROCjZfxyV/view

Các kênh thông tin xã hội:

Telegram : https://t.me/VortexDeFiOfficial

Twitter : https://twitter.com/vortexdefi

Medium : https://medium.com/@VortexDefi

Saigontradecoin/

Hãy tham gia các nhóm công đồng của chúng tôi tại:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like