WeSwap

0
311

• WeSwap mô tả nền tảng của họ được thiết kế để giúp mọi người trao đổi tiền một cách an toàn và đáng tin cậy

• Liquidity trên JustSwap đã bị khóa với tỷ lệ 1 WSXP = 1 TRX

? Thông tin token

Name: WeSwap

Symbol: WSXP

Decimal: 8

Token Type: TRC20

Total Supply: 1000000

Địa chỉ hợp đồng: TNFwZmj31UHcmievGFFiQFb8ALFL28wqJy

?Giá ban đầu: 1 WSXP = 1 TRX

? Giá mục tiêu: 1 WSXP = 5 TRX

? Giao dịch tại JustSwap (https://justswap.network/#/home)?

Kênh Telegram (http://t.me/WeSwap_ANN)

? Liên kết TronScan (https://tronscan.org/#/contract/TNFwZmj31UHcmievGFFiQFb8ALFL28wqJy/code)

? Email: WeSwapTRX@gmail.com

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

Đây không phải là tư vấn đầu tư hoặc pháp lý. Đầu tư có rủi ro cao và có thể dẫn đến mất toàn bộ tiền. Rủi ro gian lận là hoàn toàn có thể xảy ra trong tiền điện tử.

Saigontradecoin/TranQuocHoan/Uniswap

Hãy tham gia các nhóm công đồng của chúng tôi tại:

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here