Darwinia thắng đấu giá slot Parachain Polkadot thứ 21!

  0
  238

  Gửi cộng đồng!

  Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Darwinia đã thắng trong Phiên đấu giá Parachain lần thứ 21 trên Polkadot. Đây là một khoảnh khắc mang tính bước ngoặt đối với Mạng!

  Những bước tiếp theo

  • Thêm mô-đun EVM có tên Darwinia Smart Chain vào Darwinia Chain.
  • Kết nối Darwinia Parachain với các Polkadot Parachain khác bằng XCM.
  • Kết nối Chuỗi Darwinia và Darwinia Parachain bằng LCMP.
  • Thiết kế Giao thức Định tuyến Thông điệp Kết hợp.
  • Cầu nối Polkadot và Kusama thông qua các tuyến mạng.
  • Cầu nối với ngày càng nhiều chuỗi.
  • Xây dựng mạng lưới chuỗi chéo hybrid cho Polkadot.

  Về dự án Darwinia

  Giao thức là một cơ sở hạ tầng nhắn tin chuỗi chéo, sẽ cung cấp một nền tảng chuỗi chéo đáng tin cậy và có thể lập trình cho các ứng dụng phi tập trung. Dự án cung cấp cho các nhà phát triển SDK và các nhà phát triển có thể dễ dàng tích hợp các khả năng chuỗi chéo vào DApp của họ.

  Dự án đã đạt được danh tiếng và sự công nhận cao trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng nhắn tin xuyên chuỗi toàn cầu. Được viết trên light paper Polkadot với tư cách là một trong những người bạn của Polkadot và Substrate. Và đã được chọn tham gia Substrate Builder Program và Web3.0 Bootcamp, và với thành tích xuất sắc trong Substrate Builder Program, dự án đã chính thức được Parity trao tặng huy hiệu Cấp 2. Các sản phẩm và công cụ do dự án phát triển đã được thưởng ba Khoản tài trợ W3F.

  Leave a Reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here