InvescoUS và Galaxy đã sửa đổi đơn xin để thành lập Quỹ ETF Ethereum

0
103

InvescoUS và Galaxy đã điều chỉnh đơn đề xuất của họ để thành lập Quỹ ETF Ethereum. Trong bối cảnh kỳ vọng về việc Uỷ ban Điều hành Chứng khoán và Trao đổi Mỹ (SEC) có thể chấp thuận ETF Bitcoin của họ, Galaxy Digital và Invesco đã hợp tác để nộp đơn để tạo một ETF về Ethereum (ETH).

Sau VanEck, ARK Invest, Hashdex và Grayscale, Galaxy và Invesco là hai công ty thứ năm bắt đầu xem xét việc tạo ra một ETF về Ethereum trên thị trường Mỹ.

Ban đầu, có thông tin về việc họ đệ đơn xin cho ETF Ethereum. Tuy nhiên, sau đó, nhà phân tích James Seyffart đã chỉ ra rằng đơn xin của Galaxy Digital và Invesco đã được nộp ban đầu vào ngày 29 tháng 9. Những thông tin cập nhật gần đây chỉ liên quan đến việc cập nhật đơn xin đó.

Thay đổi trong đơn xin đã xảy ra do việc ETF cho hợp đồng tương lai Ethereum đã được giới thiệu gần đây tại Hoa Kỳ.

Về lúc này, ETF Ethereum sẽ phải đợi cho đến khi ETF Bitcoin theo thời gian thực được giới thiệu ban đầu và xem xét sự duyệt xét từ phía Uỷ ban Chứng khoán và Trao đổi.

Luật sư hợp pháp của Grayscale Investments, Craig Salm, tin rằng việc xuất hiện một quỹ giao dịch dựa trên loại tiền điện tử đầu tiên là một vấn đề thời gian, không phải là câu hỏi liệu có thực hiện hay không. Salm thể hiện sự lạc quan về việc giới thiệu sản phẩm mới này, bởi vì trước đó, SEC đã quyết định không kháng cáo quyết định của tòa án để chuyển đổi GBTC thành ETF Bitcoin.

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here