Nolus: Mô hình mã Token Nolus

Hệ sinh thái Nolus đã được thiết kế độc đáo để khuyến khích những holders và tối đa hóa lợi ích của họ thông qua việc đặt cược (staking), điều này khuyến khích tăng trưởng kinh tế và tuổi thọ của network.

Giao thức Nolus là bộ tài chính Web3 cung cấp cách tiếp cận sáng tạo đối với thị trường tiền tệ, góp phần mở rộng hệ sinh thái DeFi không ngừng phát triển trong Cosmos.

Giải pháp DeFi Lease mới của chúng tôi cung cấp khoản tài trợ lên tới 150% cho các khoản đầu tư ban đầu, với việc user giữ toàn quyền sở hữu tài sản kỹ thuật số của họ. Khi kết hợp điều này với giao diện người dùng trực quan và dễ sử dụng, rủi ro yêu cầu ký quỹ thấp hơn và chi phí rẻ hơn, Nolus cung cấp môi trường tốt nhất để vay trên Cosmos.

Sản phẩm hàng đầu này sẽ tạo ra nhiều giá trị trong Giao thức Nolus, nhưng làm thế nào điều này được hướng đến mã native token của chúng tôi?

Giao thức sử dụng blockchain layer 1 PoS (Proof Of Stake) được xây dựng bằng SDK Cosmos, trong đó NLS là mã native token của network. Mã token NLS hỗ trợ bốn chức năng quan trọng:

  • 1. NLS là phương tiện thanh toán phí giao dịch và bất kỳ khoản phí nào khác cho việc sử dụng mạng, do user trả cho validator điều hành network.
  • 2. NLS được holders sử dụng để đóng góp và tham gia quản trị bằng cách bỏ phiếu cho các đề xuất (chẳng hạn như thay đổi tham số hoặc nâng cấp giao thức);
  • 3. NLS khuyến khích hỗ trợ cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake phi tập trung để bảo vệ mạng và validate các giao dịch trên chuỗi. Validator nhận được phần thưởng NLS dưới dạng khuyến khích để duy trì tính toàn vẹn của network. Những phần thưởng này được phân phối tự động phù hợp với các thông số do mạng đặt ra.
  • 4. NLS được sử dụng để thưởng cho những contributors và participants trong hệ sinh thái hỗ trợ sự phát triển của network và gia tăng giá trị.

Hệ sinh thái Nolus đã được thiết kế độc đáo để khuyến khích những holders và tối đa hóa lợi ích của họ thông qua việc đặt cược, điều này khuyến khích tăng trưởng kinh tế và tuổi thọ của network. Cơ chế khuyến khích đặt cược này sẽ đảm bảo hơn nữa rằng một tỷ lệ khá lớn nguồn cung cấp mã token NLS được ủy quyền cho validator đóng góp vào sự đồng thuận và bảo mật của mạng.

Cơ chế tích lũy giá trị

Tiền lãi của DeFi Lease đã điều chỉnh

Mã token NLS đã đặt cọc sẽ cấp cho người vay lãi suất thấp hơn khi tận dụng thông qua các DeFi Lease. Tiền lãi giảm sẽ được tính toán linh hoạt dựa trên thời lượng đặt cược; thời gian đặt cược càng dài, tiền lãi cho các DeFi Lease tiếp theo càng thấp. Tuy nhiên, tiền lãi sẽ được đặt lại thành lãi suất cơ bản nếu NLS không được phân bổ, bất kể số tiền là bao nhiêu.

Ưu đãi APR theo cấp bậc của Lenders

Người cho vay – lenders sẽ phải mua và đặt cọc mã token NLS để tăng phần thưởng của họ trên các đồng tiền ổn định hoặc mã token được cung cấp. Khi có nhiều người dùng sử dụng giao thức hơn, lenders sẽ được yêu cầu mua thêm mã token NLS để đạt được APR cao hơn. Do đó, giá trị mã token sẽ tăng tỷ lệ thuận với Total Value Locked (TVL) trong nền tảng.

Doanh thu Lease

Phần lớn doanh thu của giao thức sẽ đến từ các hợp đồng DeFi Lease có lãi suất. Một phần của tổng thu nhập hoạt động sẽ được sử dụng để mua lại mã token NLS trên thị trường mở, sau đó sẽ được thêm vào Nolus Incentives Pool và được sử dụng để thanh toán phần thưởng của lender.

Phân bổ NLS Genesis

Tại khối gốc Nolus, 850 triệu mã token NLS sẽ được phát hành và phân bổ cho các bên liên quan. Hầu hết các mã token bị khóa tại genesis. Chúng có thể được đặt cược nhưng không thể được chi tiêu hoặc chuyển nhượng cho đến khi chúng được mở khóa hoặc phát hành. Mỗi stakeholder category có lịch phát hành xác định thời điểm mã token được đưa vào nguồn cung lưu thông và có thể được chi tiêu.

Community (DAO treasury)

24% nguồn cung cấp mã token được dành riêng cho cộng đồng. Quản trị cộng đồng Nolus sẽ xác định cách thức và thời điểm phân phối các mã token này thông qua các chương trình khuyến khích khác nhau. Tất cả các contributors đều có thể đủ điều kiện nhận ưu đãi mã token cộng đồng, bao gồm nhưng không giới hạn đối với những technical contributors, community builders, và educators. Tất cả các Community Token sẽ được trao theo tuyến tính trong 36 tháng bắt đầu từ khi network hình thành.

Bán mã token

20% nguồn cung cấp mã token được phân bổ cho các investors đã tham gia vào một trong các vòng riêng tư của Nolus. Tiền thu được sẽ được sử dụng để tài trợ cho các nhu cầu của giao thức về các sản phẩm được cung cấp. Ngoài ra, một phần số tiền thu được sẽ được tập trung vào chi phí áp dụng Giao thức và hoàn thiện kỹ thuật. Các mã token này phải kéo dài 9 tháng cliff, bắt đầu từ thời điểm hình thành network, sau đó là 24 tháng chuyển nhượng tuyến tính.

Nhóm & Cộng tác viên

19% nguồn cung cấp mã token được dành riêng cho coreteam đã ươm tạo Giao thức Nolus và các nhóm hỗ trợ phát triển. Một phần của khoản phân bổ sẽ được sử dụng để giúp thu hút những tài năng mới và thưởng cho các thành viên vì công việc của họ. Việc phân bổ có thể kéo dài 15 tháng, bắt đầu từ thời điểm hình thành network, sau đó là 36 tháng phân bổ tuyến tính.

Ưu đãi cho người cho vay

12% nguồn cung cấp mã token được dành riêng cho nhóm Ưu đãi của giao thức, nhóm này sẽ phân phối phần thưởng cho người cho vay. Việc phân bổ sẽ có tính thanh khoản khi hình thành network, nhưng việc phân bổ phụ thuộc vào các hoạt động và tăng trưởng kinh tế của Giao thức.

Đối tác chiến lược

5% nguồn cung cấp mã token được dành cho các đối tác chiến lược để giúp phát triển hệ sinh thái và đóng góp hơn nữa vào sự phát triển của Giao thức. Các mã token này phải kéo dài 9 tháng cliff, bắt đầu từ thời điểm hình thành network, sau đó là 24 tháng chuyển nhượng tuyến tính.

Thanh khoản & Bug Bounty

4% nguồn cung cấp mã token được dành riêng để khởi động tính thanh khoản và khuyến khích nhóm trên một số Market Makers. Thêm 1% sẽ được phân bổ cho chương trình tiền thưởng lỗi (BUG BOUNTY). Các mã token này sẽ có tính thanh khoản sau khi hình thành network.

Circulating Supply

Circulating Supply được xác định bởi số lượng mã token có sẵn sẽ được chi tiêu và số lượng mã token gốc được phát hành cộng với số lượng mã token được tạo ra làm phần thưởng. Phần thưởng được đưa vào hệ thống sẽ được mở khóa khi giao thức tạo ra chúng và tốc độ phát hành phần thưởng tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm số lượng cổ phần được ủy quyền và các lựa chọn quản trị.

Total Supply

Để đạt được tổng nguồn cung (total supply) 1 tỷ, 150 triệu mã token NLS (15% tổng nguồn cung) sẽ được tạo ra trong 10 năm và sẽ đóng vai trò là phần thưởng đặt cược để khuyến khích validators và delegators trên blockchain.

Vào cuối tháng hoạt động đầu tiên, 2,5% của tất cả các mã token sẽ được tạ ra, sau đó tỷ lệ phần trăm hàng tháng của các mã token mới được tạo ra. Tiếp sau đó sẽ giảm 0,05 p.p. mỗi tháng so với tháng trước cho đến cuối năm một. Trong những năm tiếp theo, số tiền sẽ giảm hàng tháng 0,04 p.p. trong năm hai, 0,03 p.p. trong năm thứ ba, 0,02 p.p. vào năm thứ tư, 0,015 p.p. trong các năm từ năm đến bảy, 0,0125 p.p. vào năm thứ tám và không đổi cho đến hết năm thứ mười.

Xây dựng thành công nền kinh tế mã token đòi hỏi phải hướng nền kinh tế mã token tới việc đạt được các kết quả chính ngay từ đầu. Các kết quả chính cho Nolus và mã token NLS là:
  • Security
  • Longevity
  • Decentralization – phân quyền
  • Economic growth – phát triển kinh tế.

Đảm bảo rằng phần lớn NLS đang lưu hành trong cộng đồng là rất quan trọng đối với sức khỏe lâu dài của nền kinh tế mã token. Nó khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, đảm bảo đầu tư liên tục vào sức khỏe, sự phát triển và bảo mật của giao thức, cũng như cung cấp đủ thanh khoản cho validators và users. Lịch trình mở khóa tuyến tính đảm bảo rằng nền kinh tế mã token không phải xử lý các cú sốc nguồn cung đột ngột trước khi nó có thời gian trưởng thành.

Cơ chế quản trị giao thức trên chuỗi có thể điều chỉnh các tham số kinh tế mã token NLS (chẳng hạn như tỷ lệ lạm phát). Các thành viên cộng đồng có cổ phần sẽ đủ điều kiện bỏ phiếu về việc nâng cấp giao thức và các tham số giao thức; tất cả các thay đổi đã thỏa thuận đều phải được thông qua bởi validators.

Các bạn có thể cập nhật thông tin tại saigontradecoin hoặc Kiểm tra các kênh chính của Nolus ở đây:

Website | Twitter | Telegram | Discord

Bài viết mới nhất

Nâng cấp bản thử nghiệm Namada Testnet v0.13.0

Nâng cấp giao thức được kích hoạt của Namada theo chiều cao đã thất bại trong việc kích hoạt trên bản testnet tại block...

Namada: Sự riêng tư của ‘Public Good’

Trên nền tảng Namada, shielded set được bảo trợ, để những người dùng ban đầu không phụ thuộc vào sự tồn tại của một...

Namada: Hoàn thành việc thiết lập đáng tin cậy.

Namada Trusted Setup Ceremony đã hoàn thành lúc 9 giờ sáng theo giờ UTC vào ngày 21 tháng 12 năm 2022, với không ít...

Namada: Thông báo về việc thiết lập đáng tin cậy của Namada.

Mạch MASP của Namada cho phép tất cả các loại tài sản (fungible and non-fungible) chia sẻ một bộ giáp chung được bảo vệ....