Parabolic Stop and Reverse (SAR) là gì?

Parabolic Stop and Reverse (SAR) là một chỉ báo kỹ thuật trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính được sử dụng để xác định điểm dừng lỗ và điểm đảo chiều của xu hướng giá. Chỉ báo SAR sử dụng giá hiện tại, cùng với mức độ thay đổi giá và mức độ thay đổi của đường xu hướng để tính toán điểm SAR tiếp theo. Nó được sử dụng phổ biến trong giao dịch chứng khoán, hợp đồng tương lai và ngoại hối.

Thông tin chi tiết về Parabolic Stop and Reverse (SAR):

Parabolic Stop and Reverse (SAR) là một chỉ báo kỹ thuật trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính, được sử dụng để xác định điểm dừng lỗ và điểm đảo chiều của xu hướng giá. Nó được sử dụng để giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định mua hoặc bán một tài sản tài chính nhất định, dựa trên các điểm SAR được tính toán từ giá hiện tại, mức độ thay đổi giá và mức độ thay đổi của đường xu hướng.

Chỉ báo SAR được tính toán bằng cách sử dụng một hệ thống đường cong parabol, nó sẽ dịch chuyển dần theo giá và cung cấp cho nhà giao dịch các điểm SAR. Nếu giá của tài sản vượt qua điểm SAR, chỉ báo SAR sẽ đảo chiều và di chuyển sang phía khác của giá.

Chỉ báo SAR là một công cụ hữu ích cho nhà giao dịch để định vị điểm dừng lỗ và điểm đảo chiều. Nó có thể được sử dụng trong nhiều thị trường tài chính khác nhau, bao gồm chứng khoán, hợp đồng tương lai và ngoại hối. Tuy nhiên, nhà giao dịch cần phải hiểu rằng chỉ báo SAR không phải là hoàn hảo và có thể cho ra các tín hiệu giả mạo trong thị trường dao động mạnh. Do đó, nhà giao dịch nên sử dụng chỉ báo SAR kết hợp với các công cụ khác trong phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định mua hoặc bán tài sản tài chính.

Mô tả:

Parabolic Stop and Reverse (SAR) của Welles Wilder là một hệ thống giao dịch dựa trên trailing stop; nó thường được sử dụng như là một chỉ báo. SAR sử dụng một trailing stop level theo dõi giá khi chúng di chuyển lên hoặc xuống. Trailing stop level tăng tốc dựa trên “Acceleration Factor”. Khi vẽ trên biểu đồ, trailing stop level này giống như một đường cong parabol, do đó tên của chỉ báo. Hàm parabol chấp nhận ba tham số. Hai tham số đầu tiên điều khiển gia tốc trong các động thái lên và xuống, tương ứng. Tham số cuối cùng xác định tối đa gia tốc.

Parabolic SAR cho rằng bạn đang giao dịch một xu hướng và, do đó, mong đợi giá thay đổi theo thời gian. Nếu bạn đang dài, Parabolic SAR sẽ di chuyển trailing stop level lên mỗi chu kỳ, bất kể giá đã di chuyển hay chưa. Parabolic SAR di chuyển xuống nếu bạn đang ngắn.

Cách hoạt động của chỉ báo này

 • Hệ thống giao dịch Parabolic SAR sử dụng mức độ parabolic làm điểm “dừng và đảo chiều”, tính toán mức dừng cho mỗi kỳ tiếp theo. Khi mức dừng được đạt, bạn sẽ đóng giao dịch hiện tại và khởi tạo một giao dịch mới theo hướng ngược lại. Hệ thống này giữ cho bạn đầu tư vào thị trường trong suốt thời gian.
 • Chỉ báo thường được hiển thị dưới dạng một loạt các chấm phía trên hoặc dưới thanh giá. Các chấm đó là các mức dừng. Bạn nên ngắn khi các mức dừng nằm phía trên các thanh giá; bạn nên dài khi các mức dừng nằm phía dưới các thanh giá.
 • Parabolic SAR có thể gây ra sự dao động trong thị trường trong các thời kỳ sideway hoặc trendless.
 • Parabolic SAR hoạt động tốt trong các xu hướng di chuyển nhanh, gia tốc khi di chuyển. Các mức dừng cũng được tính toán để gia tốc; do đó, bạn cần có “Acceleration Factor” chính xác để phù hợp với thị trường bạn đang giao dịch. Tham số gia tốc lên và xuống có thể khác nhau.

Ứng dụng:

Parabolic Stop and Reverse (SAR) được sử dụng trong giao dịch để xác định điểm dừng lỗ và đảo chiều trong các xu hướng di chuyển nhanh. Các nhà giao dịch thường sử dụng chỉ báo SAR để đưa ra quyết định về thời điểm mua vào hoặc bán ra, và để quản lý rủi ro.

Ngoài ra, SAR cũng được sử dụng như một chỉ báo kỹ thuật để theo dõi sự thay đổi của giá và xu hướng. Nó có thể giúp nhà giao dịch xác định điểm vào lệnh và điểm ra lệnh trong các xu hướng tăng hoặc giảm.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Parabolic SAR có thể gây ra sự dao động trong thị trường trong các thời kỳ sideway hoặc trendless, vì vậy, nó nên được sử dụng cùng với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

Công thức và cách tính chỉ báo:

Công thức Parabolic Stop and Reverse (SAR) được tính toán như sau:

SAR(n) = SAR(n-1) + AF * (EP – SAR(n-1))

Trong đó:

Trong đó:

 • SAR(n) là giá trị SAR tại thời điểm hiện tại.
 • SAR(n-1) là giá trị SAR ở thời điểm trước đó.
 • AF là Acceleration Factor, là một hằng số được sử dụng để tăng tốc độ di chuyển của điểm dừng lỗ SAR. Giá trị AF tăng dần theo thời gian, tùy thuộc vào độ chuyển động của giá.
 • EP là Extreme Point, điểm cao nhất hoặc thấp nhất của giá trên một khoảng thời gian nhất định. EP được cập nhật và điều chỉnh khi giá cập nhật đỉnh hoặc đáy mới.

Cách tính giá trị SAR bắt đầu với giá trị đầu tiên của EP và giá trị đầu tiên của SAR được thiết lập ở mức giá thấp nhất hoặc cao nhất của xu hướng. Sau đó, giá trị SAR được tính toán dựa trên công thức trên.

Nếu giá tiếp tục di chuyển theo hướng xu hướng ban đầu, giá trị SAR sẽ tiếp tục tăng dần theo mức tăng của AF, tạo thành một đường cong parabol. Nếu giá đảo chiều và đi ngược lại với xu hướng ban đầu, giá trị SAR sẽ đảo chiều và bắt đầu di chuyển theo hướng mới.

Lưu ý:

 • SAR là một công cụ chỉ báo giúp phân tích kỹ thuật. Nó không đảm bảo lợi nhuận và không nên được sử dụng độc lập để ra quyết định đầu tư.
 • Tốc độ gia tăng của AF sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của SAR. Nếu AF quá thấp, SAR sẽ không theo kịp giá và bạn có thể bị lỗ. Nếu AF quá cao, SAR sẽ quá nhạy cảm và tạo ra quá nhiều fake signals.
 • SAR có thể gây ra các tín hiệu giả và gây lệch giá trong thị trường nằm ngang hoặc không rõ ràng về xu hướng.
 • SAR là một công cụ theo xu hướng. Vì vậy, nó không phù hợp cho các thị trường hoạt động không có xu hướng hoặc các thị trường dao động mạnh.
 • SAR có thể được sử dụng để đặt dừng lỗ trong các vị thế đang mở hoặc để xác định điểm vào hoặc điểm ra khỏi thị trường.
 • Nên sử dụng SAR cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để tăng tính chính xác của tín hiệu.
 • Việc tùy chỉnh giá trị của AF tùy thuộc vào từng loại tài sản và từng khung thời gian. Cần phải thực nghiệm và điều chỉnh để tìm ra giá trị tốt nhất.

Kết luận

Parabolic Stop and Reverse (SAR) là một công cụ chỉ báo giúp phân tích xu hướng trong giao dịch chứng khoán. SAR sử dụng dừng theo dõi theo giá trị của một đường cong Parabolic và có thể được sử dụng để đặt dừng lỗ và điểm vào hoặc điểm ra khỏi thị trường.

Tuy nhiên, SAR có thể gây ra các tín hiệu giả và không phù hợp cho thị trường không có xu hướng hoặc dao động mạnh. Việc tùy chỉnh giá trị của Acceleration Factor (AF) là quan trọng để tăng hiệu quả của SAR.

Lời khuyên cho nhà đầu tư là nên sử dụng SAR cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để tăng độ chính xác của tín hiệu và thực nghiệm và điều chỉnh giá trị của AF để tìm ra giá trị tốt nhất cho từng loại tài sản và khung thời gian khác nhau.

Tham gia giao dịch cùng Saigontradecoin tại đây!

Đường link các sàn:

Bài viết mới nhất

Volume Profile là gì?

Volume Profile là một công cụ phân tích thị trường trong giao dịch chứng khoán, được sử dụng để đo lường khối lượng giao...

StaFi (FIS) là gì?

StaFi (FIS) là một nền tảng DeFi (Decentralized Finance) được xây dựng trên blockchain của Ethereum và Polkadot. Tên gọi "StaFi" viết tắt của...

SoulBound NFT là gì?

SoulBound NFT (Non-Fungible Token) là một loại NFT đặc biệt được tạo ra bởi công ty Pixelchain. SoulBound NFTs có tính năng đặc biệt...

ZK Sync Era là gì?

ZK Sync Era là một nền tảng phát triển công nghệ blockchain dựa trên các giao thức Zero Knowledge (ZK) của zkSync. Thêm vào...