Sự Lạc Quan Của Các Nhà Đầu Tư Blockchain Đối Với Web3 Trong Bối Cảnh Thị Trường Tiền Điện Tử Khó Khăn.

0
100

Các nhà đầu tư hàng đầu vẫn duy trì sự lạc quan đối với tương lai của web3, mặc dù thị trường tiền điện tử đang gặp khó khăn. Tại Hội nghị Blockchain Châu Âu, các nhà đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực blockchain đã thảo luận về triển vọng của web3, mặc dù đối mặt với những khó khăn từ thị trường tiền điện tử và biến động trong ngành.

Cuộc thảo luận “Nhà đầu tư đang tìm kiếm gì trong web3?” đã bao gồm các diễn giả như Victoria Gago, người sáng lập Hội nghị Blockchain Châu Âu; Kavita Gupta, Đối tác Quản lý Sáng lập của Quỹ Blockchain Delta; Alex Strzesniewski, người sáng lập AngelBlock; và Tim Grant, CEO của Deus X Capital.

Mặc dù các nhà đầu tư đã nhận thấy thị trường tiền điện tử gặp khó khăn sau khi các sàn giao dịch lớn như FTX gặp khủng hoảng, họ vẫn tỏ ra lạc quan và tiếp tục đầu tư vào các startup triển vọng trong lĩnh vực web3.

Kavita Gupta đã chia sẻ rằng mặc dù nhiều quỹ đã dịch chuyển sang trí tuệ nhân tạo vào năm 2022, những người tập trung vào blockchain vẫn tiếp tục hỗ trợ dự án tiền điện tử, vì có sự phát triển đáng kể trong không gian này vẫn đang diễn ra, điều này làm tạo nên sự lạc quan.

Các diễn giả cũng đã đồng tình rằng những yếu tố kinh tế toàn cầu, như tăng lãi suất, đã đóng vai trò chính trong việc thúc đẩy thị trường giảm điểm gần đây, khác biệt so với sự suy yếu trước đây của thị trường tiền điện tử, mà chủ yếu là do vấn đề cụ thể trong ngành. Họ cho rằng sự lọc sạch này đã loại bỏ các tham gia không có kinh nghiệm và sẽ mở ra cơ hội cho sự phát triển bền vững.

Khi nói về việc đánh giá các dự án, các nhà đầu tư đặt ra những câu hỏi khó khăn hơn về tính phù hợp giữa sản phẩm và thị trường, cũng như khả năng tạo ra doanh thu thực tế, thay vì chỉ tập trung vào sự phấn khích đầu cơ như trong năm 2021. Sự minh bạch trong quản lý quỹ tiền điện tử cũng được đánh giá là quan trọng.

Về những xu hướng nổi bật trong năm 2024, các diễn giả nhấn mạnh vào cơ sở hạ tầng như phân tích dữ liệu, bảo mật và các công cụ tích hợp cần thiết để thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức.

Các lĩnh vực như mã hóa không kiến thức, giải pháp tăng cường layer-2 và tài chính phi tập trung cũng được đề cập là có tiềm năng phát triển.

Các nhà đầu tư đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm các giá trị tại sự sáng lập và sự phù hợp của nhà đầu tư trong bối cảnh hiện tại. Mặc dù đối mặt với những khó khăn trên thị trường trong tương lai gần, họ vẫn quyết tâm ủng hộ thế hệ tiếp theo của các công ty đang thúc đẩy khả năng của công nghệ web3.

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here