Hướng dẫn copytrade theo số tiền cố định – Traderwagon

Số tiền cố định cho phép các nhà giao dịch sao chép từng giao dịch với chi phí cố định thông qua chết độ ký quỹ isolated. 

Khi chế độ này được chọn, tất cả các vị trí đã sao chép sẽ được mở thông qua chế độ ký quỹ isolated với chi phí cố định cho mỗi lệnh. (Chi phí mỗi lệnh = Ký quỹ ban đầu + Lỗ mở)

Thao tác: 

  1. Sau khi chọn danh mục đầu tư và nhấp vào [Sao chép], nhấp vào [Số tiền cố định (Isolated)], nhập Chi phí mỗi lệnh và Số tiền sao chép.
  2. Đặt đòn bẩy (Tùy chọn)
  3. Đặt Chốt lời & Cắt lỗ cho danh mục đầu tư (Tùy chọn)
  4. Nhấp vào [Gửi]

Xin lưu ý:

  1. Bạn chỉ có thể chọn một chế độ sao chép (Số tiền cố định hoặc Tỷ lệ cố định) cho mỗi danh mục đầu tư;
  2. Sau khi bạn chọn chế độ sao chép, bạn không thể thay đổi chế độ này; để thay đổi chế độ, vui lòng ngừng sao chép và sao chép lại;
  3. Phạm vi số tiền chi phí mỗi lệnh(10-1.000USDT), phạm vi số tiền sao chép (10-5.000USDT)
  4. Chi phí mỗi lệnh phải bằng hoặc ít hơn tổng số tiền sao chép.
  5. Hệ thống sẽ tính toán kích thước cho từng vị thế, kích thước có thể nhỏ hơn dự kiến ​​do trượt và lỗ mở.
  6. Khi lead trader thêm ký quỹ vào vị thế isolated, hệ thống sẽ tự động thêm ký quỹ cho copy trader, nếu hệ thống không thêm ký quỹ do không đủ số dư khả dụng, sẽ có một email / SMS thông báo được gửi đến copy trader.

Bài viết mới nhất