BITCOIN NEWS

Load More

COINBASE CHART

 

  • bitcoin
  • Bitcoin
    (BTC)
  • Price
    $5,304.42
  • Market Cap
    93,637,194,920.00

editor’s picks

Latest News

post-image
Altcoins Blockchain TIN TỨC

IBM muốn phát triển Stablecoin đầu tiên trên Stellar Blockchain

Jesse Lund, người đứng đầu bộ phận blockchain tại IBM nói răng : Công ty ông muốn phát hanh một stablecoin cho các giao dịch quốc tế. Giống như JP Morgan . Ông cho rằng đây là xu hướng phát triển của những người khổng lổ về công nghệ. Nhiều hơn một số...