Polkadot đã sẵn sàng cho việc ra mắt Parachain

Gần đúng 5 năm sau tầm nhìn về một framework multichain lần đầu tiên được phác thảo trong Polkadot Whitepaper (hay còn gọi là Polkadot Paper), parachains hiện đã chính thức sẵn sàng để ra mắt trên Polkadot. Nhiều thông tin rằng Polkadot hiện có khả năng về mặt kỹ thuật để hỗ trợ các parachains đầu tiên của nó, được công bố ngày hôm nay bởi những người sáng lập Polkadot Gavin Wood và Robert Habermeier, ngay sau đó là một đề nghị cho Hội đồng Polkadot mở các cuộc đấu giá vị trí parachain đầu tiên của mạng lưới, được đề xuất bắt đầu vào ngày 11 tháng 11 năm 2021.

Parachains là các blockchain chuyên biệt, đa dạng kết nối với Relay Chain Polkadot và tạo thành multichain của kiến ​​trúc đột phá của Polkadot. Chúng đại diện cho phần cuối cùng của công nghệ cốt lõi được nêu trong Polkadot Whitepaper và sự ra mắt của chúng đánh dấu giai đoạn cuối cùng của multi-phase launch process, bắt đầu vào ngày 26 tháng 5 năm 2020 với sự ra mắt của phiên bản đầu tiên, proof-of-authority của Polkadot Relay Chain.

Kiến trúc của Polkadot
Polkadot network

Sẵn sàng về mặt kỹ thuật

Phát biểu tại hội nghị Sub0 ngày hôm qua, thay mặt cho Parity Technologies, nhóm kỹ sư do Web3 Foundation ủy nhiệm để xây dựng bản triển khai ban đầu của Polkadot, Wood và Habermeier đã công bố quan điểm của Parity rằng tất cả các rào cản kỹ thuật đối với việc khởi chạy parachain trên Polkadot đã được vượt qua. Họ giải thích rằng parachains, auctions, and crowdloans code hiện đã sẵn sàng trên Polkadot. Các bước kỹ thuật cuối cùng cần thiết để hoàn thành trước khi khởi chạy parachains trên Polkadot là hoàn thành kiểm tra toàn bộ mã của Polkadot đã được thực hiện và giải quyết các tranh chấp parachain, hiện có thể tiếp tục.

Ngoài ra, parachains đã hoạt động thành công trên Kusama, canary network của Polkadot, kể từ khi ra mắt Statemine vào ngày 3 tháng 6 năm 2021. Kể từ đó, 11 cuộc đấu giá vị trí parachain đã diễn ra thành công trên Kusama, với tổng số 12 cuộc đấu giá trực tiếp parachains. Những đội parachain đã tiến hành nhiều forkless nâng cấp mạng và xử lý hàng triệu giao dịch. Cùng với các cuộc đấu giá Kusama parachain, hơn 2,4 triệu KSM đã được đóng góp vào các khoản huy động từ cộng đồng bởi hơn 49 nghìn địa chỉ unique addresses, thể hiện sự tham gia đáng kể của cộng đồng vào quá trình ra mắt parachain. Thực tế là hoạt động như vậy đã diễn ra trên Kusama trong hơn bốn tháng mà không có vấn đề gì đáng kể là một yếu tố quan trọng trong việc xem xét các parachains đã sẵn sàng để ra mắt trên Polkadot.

Sự sẵn sàng so với sự hoàn thiện

Habermeier giải thích một điểm quan trọng cần lưu ý là việc sẵn sàng cho việc ra mắt đầu tiên không nhất thiết là code đã hoàn toàn “ở trạng thái hoàn thiện”. Sự sẵn sàng có nghĩa là mã parachain đã hoàn chỉnh về tính năng, đã được kiểm tra , tích hợp, triển khai và chứng minh trên Kusama và Rococo, nhưng vẫn có thể chứa các lỗi chưa được khắc phục. Con đường để sự hoàn thiện có nghĩa là đảm bảo code được tối ưu hóa cao, đã được thử nghiệm battle-tested và ổn định. Theo Habermeier, các tối ưu hóa bao gồm thực thi theo ngữ cảnh, sẽ tăng tốc block times; parathreads, mô hình pay-as-you-go của Polkadot cho kết nối parachain; và một số tối ưu hóa mạng có hiệu suất thấp.

Do khoảng cách giữa sự sẵn sàng và mức độ hoàn thiện này, Parity đã khuyến nghị một cách tiếp cận thận trọng đối với việc triển khai parachain. Cách tiếp cận hợp lý đảm bảo cho đến khi code hoàn thiện, tổng số parachains được đưa vào Polkadot không vượt quá 75% số chạy trên Kusama tại bất kỳ thời điểm nào. Cũng cần lưu ý rằng, nếu có bất kỳ vấn đề bất ngờ và quan trọng nào phát sinh, ban quản trị Polkadot có thể cần phải tạm dừng các cuộc đấu giá cho đến khi những vấn đề đó được giải quyết.

Quy trình và lịch trình đấu giá do quản trị chuỗi đề xuất

Các khuyến nghị về mặt kỹ thuật của Parity đã dọn đường cho ban quản trị Polkadot xác định lịch đấu giá ban đầu sẽ như thế nào. Ngay sau khi thông báo về sự sẵn sàng cho parachains, motion 118 đã được đệ trình lên Hội đồng Polkadot để bắt đầu đấu giá vào ngày 11 tháng 11 năm 2021.

Theo đề xuất này, hiện đang được lấy ý kiến ​​công khai, đợt đầu tiên gồm 5 cuộc đấu giá sẽ diễn ra với 1 cuộc đấu giá mới mỗi tuần, với đợt thứ hai gồm 6 cuộc đấu giá sẽ diễn ra với 1 cuộc đấu giá mới cứ mỗi hai tuần. 5 parachains đầu tiên sẽ được chuyển đến Polkadot ở thời gian thuê 6, bắt đầu vào khoảng ngày 17 tháng 12 năm 2021, thay vì được đưa vào ngay sau mỗi cuộc đấu giá như đã diễn ra trên Kusama. Đợt đấu giá thứ hai gồm 6 phiên đấu giá sẽ được đưa vào ở thời gian thuê 7, bắt đầu vào khoảng ngày 11 tháng 3 năm 2022. Mỗi phiên đấu giá trên Polkadot sẽ chỉ định một vị trí parachain trong tổng số 96 tuần, trái ngược với 48 tuần của Kusama.

Đối với Kusama, mỗi phiên đấu giá 7 ngày trên Polkadot sẽ bao gồm 2 giai đoạn: giai đoạn bắt đầu và giai đoạn kết thúc. Trên Polkadot, khoảng thời gian bắt đầu là 1 ngày 18 giờ và thời gian kết thúc là ~ 5 ngày. Việc Bidding kết thúc vào ngày thứ 7, khi thời điểm chính xác kết thúc phiên đấu giá được xác định bằng hàm ngẫu nhiên trên chuỗi (VRF). Phiên đấu giá có thể kết thúc vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian kết thúc, một khía cạnh quan trọng của hệ thống đấu giá nến của Polkadot.

Những người muốn tham gia vào các chương trình parachain crowdloans nên lưu ý rằng họ sẽ cần token DOT để tham gia. Các chức năng hướng đến người dùng như đăng ký parachains và mở crowdloans chưa được thực hiện và sẽ cần được quản trị Polkadot kích hoạt. Nếu quản trị trên chuỗi chấp thuận mô-đun crowdloan khả dụng trên chuỗi, các nhóm parachain sẽ quyết định thời điểm bắt đầu crowdloan của họ, có thể là trước hoặc sau khi bắt đầu phiên đấu giá đầu tiên.

Nếu được ban quản trị chuỗi của Polkadot chấp thuận, các cuộc đấu giá ban đầu sẽ diễn ra trên Polkadot như sau (lưu ý rằng ngày đấu giá có thể gần đúng) :

Đợt 1

 • Phiên đấu giá 1: Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 11 tháng 11 năm 2021. Thời gian kết thúc bắt đầu từ ngày 13 tháng 11 năm 2021. Thời gian Biding kết thúc vào ngày 18 tháng 11 năm 2021. Winning parachain được thuê slot vào ngày 17 tháng 12 năm 2021 trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 12 năm 2021 đến ngày 20 tháng 10 năm 2023.
 • Phiên đấu giá 2: Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 18 tháng 11 năm 2021. Thời gian kết thúc bắt đầu từ ngày 20 tháng 11 năm 2021. Thời gian Biding kết thúc vào ngày 25 tháng 11 năm 2021. Winning parachain được thuê slot vào ngày 17 tháng 12 năm 2021 trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 12 năm 2021 đến ngày 20 tháng 10 năm 2023.
 • Phiên đấu giá 3: Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 25 tháng 11 năm 2021. Thời gian kết thúc bắt đầu từ ngày 27 tháng 11 năm 2021. Thời gian Biding kết thúc vào ngày 2 tháng 12 năm 2021. Winning parachain được thuê slot vào ngày 17 tháng 12 năm 2021 trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 12 năm 2021 đến ngày 20 tháng 10 năm 2023.
 • Phiên đấu giá 4: Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 2 tháng 12 năm 2021. Thời gian kết thúc bắt đầu từ ngày 4 tháng 12 năm 2021. Thời gian Biding kết thúc vào ngày 9 tháng 12 năm 2021. Winning parachain được thuê slot vào ngày 17 tháng 12 năm 2021 trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 12 năm 2021 đến ngày 20 tháng 10 năm 2023.
 • Phiên đấu giá 5: Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 9 tháng 12 năm 2021. Thời gian kết thúc bắt đầu từ ngày 11 tháng 12 năm 2021. Thời gian Biding kết thúc vào ngày 16 tháng 12 năm 2021. Winning parachain được thuê slot vào ngày 17 tháng 12 năm 2021 trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 12 năm 2021 đến ngày 20 tháng 10 năm 2023.

Đợt 2

 • Phiên đấu giá 6: Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 năm 2021. Thời gian kết thúc bắt đầu từ ngày 25 tháng 12 năm 2021. Thời gian Biding kết thúc vào ngày 30 tháng 12 năm 2021. Winning parachain được thuê slot vào ngày 11 tháng 3 năm 2022 trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 3 năm 2022 đến ngày 12 tháng 1 năm 2024.
 • Phiên đấu giá 7: Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 6 tháng 1 năm 2022. Thời gian kết thúc bắt đầu từ ngày 8 tháng 1 năm 2022. Thời gian Biding kết thúc vào ngày 13 tháng 1 năm 2022. Winning parachain được thuê slot vào ngày 11 tháng 3 năm 2022 trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 3 năm 2022 đến ngày 12 tháng 1 năm 2024.
 • Phiên đấu giá 8: Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 20 tháng 1 năm 2022. Thời gian kết thúc bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 năm 2022. Thời gian Biding kết thúc vào ngày 27 tháng 1 năm 2022. Winning parachain được thuê slot vào ngày 11 tháng 3 năm 2022 trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 3 năm 2022 đến ngày 12 tháng 1 năm 2024.
 • Phiên đấu giá 9: Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 3 tháng 2 năm 2022. Thời gian kết thúc bắt đầu từ ngày 5 tháng 2 năm 2022. Thời gian Biding kết thúc vào ngày 10 tháng 2 năm 2022. Winning parachain được thuê slot vào ngày 11 tháng 3 năm 2022 trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 3 năm 2022 đến ngày 12 tháng 1 năm 2024.
 • Phiên đấu giá 10: Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 17 tháng 2 năm 2022. Thời gian kết thúc bắt đầu từ ngày 19 tháng 2 năm 2022. Thời gian Biding vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Winning parachain được thuê slot vào ngày 11 tháng 3 năm 2022 trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 3 năm 2022 đến ngày 12 tháng 1 năm 2024.
 • Phiên đấu giá 11: Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 3 tháng 3 năm 2022. Thời gian kết thúc bắt đầu từ ngày 5 tháng 3 năm 2022. Thời gian Biding kết thúc vào ngày 10 tháng 3 năm 2022. Winning parachain được thuê slot vào ngày 11 tháng 3 năm 2022 trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 3 năm 2022 đến ngày 12 tháng 1 năm 2024.

Đọc thêm: Liệu Polkadot có cứu được Defi khỏi vấn đề của Ethereum?

Bài viết liên quan

Uniswap vượt khối lượng giao dịch 1 nghìn tỉ đô 

Uniswap đã đạt được hai cột mốc quan trọng trong tháng 5 với TOP 1 khối lượng giao dịch đạt 1 nghìn tỷ đô...

Coinshares: nhà đầu tư tổ chức đang tích lũy ADA và DOT khi vốn cho BTC bị rút ra

Các nhà đầu tư tổ chức tích lũy thêm ADA và DOT Theo Coinshares, một nhà quản lý tài sản kỹ thuật số hàng đầu...

Fantom Foundation tiết lộ đề xuất thay đổi sFTM và fUSD.

Fantom Foundation đã nhảy vào cuộc đua stablecoin với một đề xuất thay đổi sFTM và fUSD. Các tài sản rủi ro được làm tài...