Tokenomics của HARBOR Protocol – Tóm tắt

Model tokenomics của HARBOR tuân thủ mô hình ve (3,3) được giới thiệu bởi Andre Cronje.

Phân phối token:
Tổng cung = 1 tỷ

50% Emission – Ưu đãi cho cộng đồng
15% Airdrop – toàn cộng đồng
15% Cho tổ chức- được trao trong 24 tháng
10% Chi đội ngũ – được trao trong 24 tháng
10% Quan hệ đối tác chiến lược – incentive bên ngoài và thanh khoản chung

$HARBOR sẽ sử dụng hai mã thông báo để quản lý quản trị và tiện ích
$HARBOR – Mã thông báo tiện ích giao thức
$veHARBOR – Quản trị – Tương tự như mô hình mà Curve đã đi tiên phong (Vote Escrow)

Chủ sở hữu $HARBOR có thể khóa mã thông báo của họ và đổi lấy veHARBOR (còn được gọi là veNFT). Chủ sở hữu có thể nhận được veNFT bất cứ lúc nào. Người dùng khóa veHARBOR càng lâu thì họ càng nhận được nhiều.

Xem ví dụ về cách hoạt động:

  • 1000 $HARBOR bị khóa trong 4 tháng sẽ trở thành 1000 veHARBOR
  • 1000 $HARBOR bị khóa trong 1 tháng sẽ trở thành 250 (1000/4) veHARBOR

Thời gian khóa lâu hơn sẽ tăng quyền biểu quyết và mang lại phần thưởng cao hơn cho những người nắm giữ veHARBOR.

Giao thức Harbor kiếm doanh thu thông qua –
Phí ổn định (lãi trên $CMST), phí rút vốn và phí thanh lý

Quản trị:
Những người nắm giữ mã thông báo $HARBOR có thể khóa mã thông báo của họ trong tối đa bốn tháng để đổi lấy
veHARBOR, sẽ được sử dụng để trao quyền biểu quyết. Người dùng khóa HARBOR của họ tương tác với giao thức và đầu tư vào sự phát triển trong tương lai cũng như có tiếng nói trong việc quản trị giao thức đó

Phát thải:
Những người vay $CMST trên giao thức Harbor được thưởng $HARBOR thông qua phát thải.
50% tổng nguồn cung sẽ được phân phối cho người dùng dưới dạng phát thải trong sáu năm để khuyến khích sử dụng CMST.

Rebase:
chủ sở hữu veHarbor nhận veHarbor dưới dạng rebase trên cơ sở để ngăn pha loãng mã thông báo

bỏ phiếu:
Người dùng veHarbor bỏ phiếu để xác định việc phân phối các ưu đãi HARBOR hàng tuần trên các vault khác nhau

Phần thưởng & ưu đãi dành cho chủ sở hữu veHarbor:

  • Lượng rebase hàng tuần của veHarbor được phân phối dựa trên tỷ lệ veHarbor trên HARBOR
  • Các giao thức có thể khuyến khích việc mint $CMST thông qua mã thông báo của họ bằng cách cung cấp các ưu đãi bên ngoài cho chủ sở hữu veHarbor.
  • Người bình chọn có thể nhận phần thưởng sau mỗi tuần tỷ lệ thuận với quyền biểu quyết của họ

Đọc chuyên sâu tại đây: https://blog.comdex.one/understanding-harbor-tokenomics-bf092eb50285

Bài viết mới nhất

Dymension: Cập nhật lộ trình và thông tin mới.

Nhóm Dymension đã cập nhật lộ trình phát triển giao thức của mình. Bản phát hành gần đây của  litepaper đã cung cấp một...

Dymension: Mở rộng quy mô theo chiều dọc với Cosmos.

Chúng tôi giới thiệu một Dymension với quy mô mở rộng mới cho Cosmos: một layer modular dùng để thanh toán, hỗ trợ các...

Numeraire là gì

Numeraire là một loại tiền tệ sử dụng trong các giao dịch đầu tư. Nó được xem là một đồng tiền tệ cố định,...

Retroactive Airdrops là gì?

Retroactive Airdrop - một khái niệm sẽ được bài viết dưới đây phân tích một cách toàn diện để hiểu rõ tại sao gần...