Quy tắc trượt giá khi copy trade

Trượt giá là sự khác biệt về giá giữa giao dịch sao chép của bạn và giá vào của leader trade.

Giao dịch sao chép sẽ bị từ chối nếu chênh lệch giá vượt quá phạm vi hợp lý. Phạm vi có thể thay đổi dựa trên sự biến động của giá tài sản cơ bản.

Bảng trượt giá

Đơn vị của giá vào là USDT trong khi giá cho các cặp giao dịch BUSD và các cặp giao dịch COIN-M sẽ được quy đổi sang USDT.

Thí dụ:

Khi một nhà giao dịch chính mở một vị thế trong cặp BNBUSDT với giá là 620USDT.

Chênh lệch giá cho sao chép của anh ấy không được vượt quá 2%, trong đó giá sao chép nhỏ hơn 607.6USDT [620*(100%-2%)] hoặc nhiều hơn 632.4USDT [620*(100%+2%)].

Nếu chênh lệch giá vượt quá phạm vi hợp lý như đã nêu trong bảng trên, giao dịch sao chép sẽ bị từ chối.

Bài viết mới nhất

Unicrypt là gì? Đánh giá mã token UNCX và UNCL

Unicrypt là một hệ sinh thái chuỗi khối và cơ chế khóa thanh khoản nhằm tìm cách giải quyết một trong những vấn đề...

TrustSwap là gì?

Trustswap là sự phát triển tiếp theo của các giao dịch Tài chính phi tập trung (DeFi) giải quyết các vấn đề lớn với...

Qube là gì?

Qube là một nền tảng kết hợp các công cụ và giải pháp hữu ích và phổ biến trong thế giới tiền điện tử....

Binance Launchpad là gì?

Năm 2021 là một năm thú vị đối với Dịch vụ trao đổi ban đầu (IEO), với nhiều dự án chuỗi khối mới xuất...