Litentry là gì? Tìm hiểu về mã thông báo LIT ( Litentry )

Litentry là gì?

Litentry là cơ sở hạ tầng xác thực danh tính phi tập trung và quản lý dữ liệu hoạt động của người dùng

Litentry là một dự án chuỗi chéo chạy trên nền tảng Polkadot cho phép người dùng tổng hợp danh tính từ các chuỗi khác, có cơ chế đối sánh danh tính và đánh dấu danh tính, về tổng thể, nó bao gồm danh tính phi tập trung và cơ sở hạ tầng tổng hợp dữ liệu hoạt động của người dùng.

Với danh tính chuỗi chéo tổng hợp, các dự án blockchain có thể cung cấp các dịch vụ / chức năng được phân loại chuyên dụng theo dữ liệu định lượng của danh tính. Ví dụ: nếu một dự án mới biết rằng một tài khoản là trình xác thực Polkadot và nó dành hàng trăm DOT cho một Parachain khác trong nửa năm, thì dự án có thể trực tiếp tặng cho người dùng cụ thể này một số mã thông báo để bắt đầu chơi cùng hoặc gửi cho anh ta / cô ấy một lời đề nghị hấp dẫn về sản phẩm DeFi mới, hoặc công nhận anh ta là một người bỏ phiếu xác thực.

Sản phẩm

Dành cho team dev

 • Litentry Network: xây dựng trên Substrate với mục tiêu trở thành các parachain trên nền tảng mạng Polkadot để tận dụng những lợi ích của mạng này.
 • Litentry SDK: tích hợp với Substrate và IPFS để phát triển các ứng dụng người dùng trên web, các thiết bị IoT
 • Litentry GraphQL Cache Server: ghi lại các sự kiện on-chain xảy ra và lưu vào dữ liệu ẩn danh

Dành cho người dùng

 • Litentry Authenticator: tính xác thực là hộ chiếu của việc truy cập vào dữ lịêu người dùng, vì thế Litentry Authenticator là một trung tâm dữ liệu và nhận dạng cho một web phi tập trung. Nó có đặc tính gồm: 2FA và giao diện ứng dụng / dịch vụ linh hoạt, ví điện tử, danh tính ẩn danh, tổng hợp dữ liệu riêng tư và phân quyền dữ liệu NFT.
 • Dapp Playground: xây dựng các ứng dụng cho người dùng vị dụ như ứng dụng âm nhạc, tweet phi tập trung.
 • IPFS Data Explorer: dành cho người dùng có thể tra cứu các dữ liệu phi tập trung như danh tính, tương tác với các ứng dụng phi tập trung và điều khiển các truy cập cụ thể.

 Đội ngũ thành viên

Litentry có một nhóm định hướng về công nghệ ở Đức, Founder dự án và những người xây dựng đầu tiên đến từ Parity. Ngoài ra, Litentry có được đội ngũ kỹ sư chuyên môn có kinh nghiệm xây dựng trong nền tảng dự án Ethereum.

Mã thông báo LIT

 • Native Token: LIT
 • Total supply: 100.000.000

Phân bổ token

 • 15%: dành cho công nghệ
 • 15%: dành cho nền tảng
 • 8%: cho angel round vòng private sale
 • 50%: phát triển mạng lưới
 • 12%: tích trữ cho future sale

Cộng đồng

Twitter có gần 1k theo dõi : Twitter

Telegram có 7.600 thành viên

https://t.me/Litentry

Các thông tin tham khảo :

Saigontradecoin/

Hãy tham gia các nhóm công đồng của chúng tôi tại:

STC Teamhttps://saigontradecoin.com
Bởi SaiGon TradeCoin, dành cho cộng đồng.