Absolute Price Oscillator – APO là gì?

Absolute Price Oscillator (APO) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo lường sự khác biệt giữa hai đường trung bình động của giá trị tuyệt đối.

APO tính toán sự khác biệt giữa giá trị trung bình động nhanh và chậm của giá trị tuyệt đối và biểu diễn nó dưới dạng đồ thị đường. Chỉ báo này có thể giúp nhà đầu tư xác định xu hướng của giá cũng như đưa ra các điểm mua và bán tiềm năng trên thị trường.

Giải thích về Absolute Price Oscillator:

Absolute Price Oscillator (APO) là một loại chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo lường sự khác biệt giữa hai đường trung bình động của giá trị tuyệt đối. Đường trung bình động nhanh được tính bằng cách lấy giá trị trung bình của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian ngắn hơn, còn đường trung bình động chậm được tính bằng cách lấy giá trị trung bình trong một khoảng thời gian dài hơn. Sự khác biệt giữa hai giá trị này sau đó được tính toán và biểu diễn trên đồ thị đường.

Chỉ báo APO thường được sử dụng để xác định xu hướng của giá và đưa ra các tín hiệu mua và bán trên thị trường. Nếu giá trị của APO tăng lên trên mức 0, đó là một tín hiệu mua, và nếu giá trị của nó giảm xuống dưới mức 0, đó là một tín hiệu bán.

Ngoài ra, APO cũng có thể được sử dụng để xác định sự đảo chiều của xu hướng, khi sự khác biệt giữa hai đường trung bình động bắt đầu giảm xuống hoặc tăng lên đột ngột. Tuy nhiên, như mọi chỉ báo kỹ thuật khác, APO không phải là một công cụ hoàn hảo và nó cần được sử dụng cùng với các chỉ báo và phân tích khác để đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

Ứng dụng:

 1. Xác định xu hướng: APO có thể được sử dụng để xác định xu hướng của thị trường. Khi giá trị của APO dương, thị trường được coi là đang trong xu hướng tăng, và khi giá trị của APO âm, thị trường đang trong xu hướng giảm.
 2. Xác định điểm mua và bán: APO có thể giúp nhà đầu tư xác định điểm mua và bán trong thị trường. Khi APO chuyển đổi từ giá trị âm sang giá trị dương, đây có thể là một tín hiệu mua, và khi APO chuyển đổi từ giá trị dương sang giá trị âm, đây có thể là một tín hiệu bán.
 3. Xác định điểm cắt và hỗ trợ: APO có thể được sử dụng để xác định các điểm cắt và hỗ trợ trên biểu đồ giá. Khi giá trị của APO cắt qua đường trung bình động nhanh hoặc chậm, đây có thể là một tín hiệu cho nhà đầu tư.
 4. Phát hiện sự suy giảm của xu hướng: APO cũng có thể giúp nhà đầu tư phát hiện sự suy giảm của xu hướng, bằng cách theo dõi sự thay đổi giá trị của APO theo thời gian. Khi APO bắt đầu giảm, đây có thể là tín hiệu cho việc suy giảm của xu hướng.

Công thức tính toán APO:

APO là một chỉ báo kỹ thuật phân tích kỹ thuật dựa trên độ chênh lệch giữa hai đường trung bình động. Các đường trung bình động là các chỉ báo tính toán bằng cách lấy giá trị trung bình của một số lượng xác định các giá trị trước đó.

Công thức tính toán APO được thể hiện như sau:

APO = (EMA(n1) – EMA(n2)) / 2

Trong đó:

 • EMA(n1) là đường trung bình động nhanh được tính bằng cách lấy giá trị trung bình của n1 giá trị gần đây nhất.
 • EMA(n2) là đường trung bình động chậm được tính bằng cách lấy giá trị trung bình của n2 giá trị gần đây nhất.
 • 2 là hệ số chia để đưa giá trị APO về đơn vị giá.

Khi giá trị của APO lớn hơn 0, nghĩa là đường trung bình động nhanh vượt qua đường trung bình động chậm, và đây là tín hiệu tăng. Ngược lại, khi giá trị APO nhỏ hơn 0, nghĩa là đường trung bình động nhanh đang dưới đường trung bình động chậm, và đây là tín hiệu giảm.

APO có thể được sử dụng với các tham số khác nhau để phù hợp với nhu cầu của người sử dụng và điều chỉnh cho thị trường cụ thể.

Lưu ý:

 1. Không nên dựa hoàn toàn vào APO để ra quyết định giao dịch. Các chỉ báo kỹ thuật khác cũng cần được sử dụng để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
 2. Khi sử dụng APO, cần chú ý đến khoảng cách giữa hai đường trung bình động. Khoảng cách quá lớn hoặc quá nhỏ có thể làm giảm tính chính xác của tín hiệu giao dịch.
 3. Cần điều chỉnh tham số APO để phù hợp với thị trường cụ thể. Việc sử dụng các tham số không phù hợp có thể dẫn đến các tín hiệu sai lệch.
 4. Cần đánh giá kỹ càng trước khi quyết định mua hoặc bán dựa trên APO. Các tín hiệu giảm có thể không phải là tín hiệu bán, và các tín hiệu tăng cũng không phải lúc nào cũng là tín hiệu mua.
 5. Cần cân nhắc thị trường chung và các yếu tố tài chính để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Việc sử dụng APO chỉ là một trong nhiều yếu tố cần được xem xét khi phân tích thị trường và ra quyết định giao dịch.

Kết luận

Absolute Price Oscillator (APO) là một chỉ báo kỹ thuật phân tích kỹ thuật dựa trên độ chênh lệch giữa hai đường trung bình động. APO có thể được sử dụng để đưa ra các tín hiệu mua và bán trên thị trường, tuy nhiên, việc sử dụng APO cần được kết hợp với các yếu tố khác trong phân tích thị trường để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

Tham gia giao dịch cùng Saigontradecoin tại đây!

Đường link các sàn:

Bài viết mới nhất

Binance Bicasso là gì?

Binance Bicasso là một công cụ tạo NFT bằng trí tuệ nhân tạo (AI) được ra mắt bởi sàn giao dịch tiền điện tử...

Volume Profile là gì?

Volume Profile là một công cụ phân tích thị trường trong giao dịch chứng khoán, được sử dụng để đo lường khối lượng giao...

StaFi (FIS) là gì?

StaFi (FIS) là một nền tảng DeFi (Decentralized Finance) được xây dựng trên blockchain của Ethereum và Polkadot. Tên gọi "StaFi" viết tắt của...

SoulBound NFT là gì?

SoulBound NFT (Non-Fungible Token) là một loại NFT đặc biệt được tạo ra bởi công ty Pixelchain. SoulBound NFTs có tính năng đặc biệt...