Chande Momentum Oscillator là gì?

Chande Momentum Oscillator (CMO) là một chỉ báo kỹ thuật trong phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường độ mạnh của xu hướng và tốc độ tăng trưởng của giá cổ phiếu. Nó được tính toán dựa trên sự khác biệt giữa giá hiện tại và giá trung bình của một khoảng thời gian nhất định. CMO thường được sử dụng như một công cụ để phát hiện các điểm đảo chiều trong giá cổ phiếu và đưa ra quyết định mua hoặc bán.

Định nghĩa về Chande Momentum Oscillator:

Chande Momentum Oscillator (CMO) là một chỉ báo kỹ thuật trong phân tích kỹ thuật được phát triển bởi Tushar Chande. Nó được sử dụng để đo lường độ mạnh của xu hướng và tốc độ tăng trưởng của giá cổ phiếu.

CMO được tính toán dựa trên sự khác biệt giữa giá hiện tại và giá trung bình của một khoảng thời gian nhất định. Điểm mạnh của CMO là nó giúp loại bỏ tín hiệu giả mạo bằng cách sử dụng độ chính xác cao và giảm thiểu sự chậm trễ so với các chỉ báo khác.

CMO được sử dụng như một công cụ để phát hiện các điểm đảo chiều trong giá cổ phiếu và đưa ra quyết định mua hoặc bán. Khi giá cổ phiếu tăng nhanh và CMO vượt qua ngưỡng 50, thì có thể xem đó là tín hiệu mua. Ngược lại, khi giá cổ phiếu giảm mạnh và CMO dưới ngưỡng -50, thì đó là tín hiệu bán.

Cách tính Chande Momentum Oscillator

Chande Momentum Oscillator (CMO) được tính toán bằng cách so sánh giá hiện tại của một tài sản với giá trung bình của một khoảng thời gian nhất định. Thông thường, giá trung bình được tính bằng cách sử dụng công thức tích lũy các giá trị trước đó.

Để tính toán giá trung bình tích lũy, đầu tiên chúng ta tính toán giá trung bình tích lũy của giá tăng trong khoảng thời gian nhất định và giá trung bình tích lũy của giá giảm trong cùng khoảng thời gian đó. Sau đó, ta tính toán sự khác biệt giữa hai giá trung bình này bằng công thức:

CMO = ((giá trung bình tích lũy tăng – giá trung bình tích lũy giảm) / (giá trung bình tích lũy tăng + giá trung bình tích lũy giảm)) x 100

Kết quả của CMO nằm trong khoảng từ -100 đến +100. Khi CMO vượt qua ngưỡng 50, đây được coi là tín hiệu mua, và khi CMO dưới ngưỡng -50, đây được coi là tín hiệu bán.

Tuy nhiên, nếu CMO giữ giá trị trên ngưỡng 50 trong một khoảng thời gian dài, nó có thể cho thấy rằng giá tài sản đã quá mua và có thể có sự điều chỉnh ngắn hạn. Tương tự, nếu CMO giữ giá trị dưới -50 trong một khoảng thời gian dài, nó có thể cho thấy rằng giá tài sản đã quá bán và có thể có sự điều chỉnh ngắn hạn.

Công thức tính Chande Momentum Oscillator (CMO) được giải thíc rõ như sau:

CMO = 100 * ((Su – Sd) / (Su + Sd))

Trong đó:

  • Su: tổng giá trị chênh lệch giá giữa n ngày tăng
  • Sd: tổng giá trị chênh lệch giá giữa n ngày giảm

Công thức chi tiết để tính Su và Sd như sau:

  • Su = tổng giá trị chênh lệch giá giữa n ngày tăng
  • Sd = tổng giá trị chênh lệch giá giữa n ngày giảm
  • n: là số ngày tính toán

Chênh lệch giá của một ngày được tính bằng công thức sau:

Chênh lệch giá = Giá đóng cửa hiện tại – Giá đóng cửa của n ngày trước đó

Giá trị Su và Sd được tính bằng cách lấy tổng các giá trị chênh lệch giá của n ngày tăng và giảm, sau đó áp dụng vào công thức chính để tính toán CMO.

Lưu ý:

Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng Chande Momentum Oscillator (CMO) trong phân tích kỹ thuật:

  1. CMO là một công cụ phân tích kỹ thuật mà không nên được sử dụng đơn lẻ để ra quyết định mua hoặc bán. Nó nên được sử dụng kết hợp với các công cụ và phương pháp phân tích kỹ thuật khác để đưa ra quyết định đầu tư.
  2. CMO có thể bị chậm trễ so với giá cổ phiếu thực tế và có thể không phản ánh đầy đủ tình hình thị trường. Do đó, bạn cần phải kết hợp CMO với các công cụ khác để đánh giá toàn diện tình hình thị trường.
  3. Khi sử dụng CMO, bạn cần phải tùy chỉnh khoảng thời gian tính toán để phù hợp với chiến lược đầu tư của mình. Vì CMO tính toán trên cơ sở của giá trung bình tích lũy trong một khoảng thời gian nhất định, nên thời gian này càng dài thì tín hiệu sẽ càng chậm.
  4. CMO là một chỉ báo đo lường độ mạnh của xu hướng và tốc độ tăng trưởng của giá cổ phiếu. Nó không cung cấp bất kỳ thông tin nào về giá cổ phiếu trong tương lai. Do đó, bạn cần phải sử dụng CMO kết hợp với các công cụ khác để đưa ra quyết định đầu tư.
  5. Như với tất cả các công cụ phân tích kỹ thuật khác, bạn cần phải chú ý đến tình hình tổng thể của thị trường, tin tức kinh tế và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Kết luận:

Chande Momentum Oscillator (CMO) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường độ mạnh của xu hướng và tốc độ tăng trưởng của giá cổ phiếu. Nó tính toán trên cơ sở của giá trung bình tích lũy trong một khoảng thời gian nhất định và được tính bằng cách so sánh tổng giá trị chênh lệch giá giữa n ngày tăng và giảm. Tuy nhiên, như với tất cả các công cụ phân tích kỹ thuật khác, CMO cần được sử dụng kết hợp với các công cụ và phương pháp khác để đưa ra quyết định đầu tư và cần phải chú ý đến tình hình tổng thể của thị trường và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Tham gia giao dịch cùng Saigontradecoin tại đây!

Đường link các sàn:

Bài viết mới nhất

Lotto Arbitrum là gì?

Lotto Arbitrum là một hệ sinh thái scaling solution (giải pháp mở rộng) cho blockchain Ethereum, được phát triển bởi tập đoàn công nghệ...

FactorDAO là gì?

FactorDAO là một tổ chức phi lợi nhuận và một dự án DeFi (Decentralized Finance) được xây dựng trên nền tảng blockchain Ethereum. Mục...

DForce là gì?

DForce là một nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) trên blockchain Ethereum. Nó được thiết kế để cung cấp các sản phẩm...

Perpetual Protocol là gì?

Perpetual Protocol là một nền tảng giao dịch phi tập trung (decentralized exchange - DEX) trên blockchain Ethereum cho phép người dùng giao dịch...