Chỉ báo định hướng trung bình (Average Directional Index) là gì?

Average Directional Index (viết tắt là ADX) một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo lường sức mạnh của một xu hướng giá trong thị trường tài chính. Chỉ báo ADX được phát triển bởi J. Welles Wilder và được giới thiệu trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems” của ông năm 1978.

Định nghĩa của Average Directional Index – ADX:

ADX được tính toán dựa trên sự khác biệt giữa các đường DMI (Directional Movement Indicators) và đo lường sức mạnh của một xu hướng giá. Giá trị của ADX dao động trong khoảng từ 0 đến 100 và cho biết mức độ mạnh yếu của xu hướng, với giá trị ADX trên 25 thường được coi là một tín hiệu mạnh cho một xu hướng.

ADX được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật để giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch thông minh trong thị trường tài chính.

Các thành phần của chỉ báo Average Directional Index

Chỉ báo Average Directional Index (ADX) bao gồm các thành phần sau:

 1. Positive Directional Indicator (+DI): Đo lường sức mạnh của xu hướng tăng.
 2. Negative Directional Indicator (-DI): Đo lường sức mạnh của xu hướng giảm.
 3. True Range (TR): Đo lường phạm vi của biến động giá trong một ngày giao dịch.
 4. Directional Movement Index (DMI): Sử dụng +DI và -DI để đo lường sức mạnh của xu hướng.
 5. Average Directional Index (ADX): Sử dụng giá trị của DMI để đo lường sức mạnh của xu hướng. ADX thường được tính dựa trên trung bình động của DMI.

ADX là một chỉ báo đa chiều, cho phép nhà đầu tư đánh giá sức mạnh và hướng của xu hướng giá trong thị trường tài chính. Sử dụng ADX, nhà đầu tư có thể xác định được xu hướng giá đang mạnh hay yếu và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.

ADX có vai trò quan trọng với nhà đầu tư

Cách tính chỉ báo ADX

Chỉ báo ADX (Average Directional Index) được tính bằng cách sử dụng một số chỉ báo kỹ thuật khác, bao gồm:

 1. Positive Directional Index (+DI): Đo độ mạnh của xu hướng tăng giá.
 2. Negative Directional Index (-DI): Đo độ mạnh của xu hướng giảm giá.
 3. True Range (TR): Đo khoảng chênh lệch giữa giá cả cao nhất và giá cả thấp nhất trong một khoảng thời gian.

Công thức tính chỉ báo ADX như sau:

 1. Tính directional movement (+DM và -DM): +DM = Giá cả cao nhất hiện tại – Giá cả cao nhất trước đó -DM = Giá cả thấp nhất trước đó – Giá cả thấp nhất hiện tại Nếu +DM lớn hơn -DM, nghĩa là giá đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, nếu -DM lớn hơn +DM, giá đang trong xu hướng giảm.
 2. Tính True Range (TR): TR = Max(Giá cả cao nhất hiện tại – Giá cả thấp nhất hiện tại, |Giá cả cao nhất hiện tại – Giá cả đóng cửa trước đó|, |Giá cả thấp nhất hiện tại – Giá cả đóng cửa trước đó|)
 3. Tính directional index (+DI và -DI): +DI = 100 x [Smoothed moving average của +DM / TR] -DI = 100 x [Smoothed moving average của -DM / TR]
 4. Tính chỉ báo ADX: ADX = Smoothed moving average của |(+DI – -DI) / (+DI + -DI)| x 100

Chú ý: ADX là một chỉ báo trung bình động và được tính bằng cách sử dụng một số nến trên biểu đồ giá của tài sản đang được theo dõi. Thông thường, các nhà giao dịch sử dụng một chu kỳ mặc định là 14 nến để tính chỉ báo ADX.

Vai trò của chỉ báo ADX

Chỉ báo ADX (Average Directional Index) có vai trò rất quan trọng trong phân tích kỹ thuật và đầu tư tài chính. Dưới đây là một số vai trò chính của chỉ báo ADX:

 1. Đo lường sức mạnh của xu hướng giá: ADX được sử dụng để đo lường sức mạnh của một xu hướng giá. Nếu giá trị ADX cao, thì đó là tín hiệu cho thấy xu hướng đang mạnh và tiếp tục duy trì được. Ngược lại, nếu giá trị ADX thấp, thì đó là tín hiệu cho thấy xu hướng đang yếu và có thể sắp kết thúc.
 2. Xác định hướng của xu hướng giá: ADX cũng có thể giúp xác định hướng của xu hướng giá. Khi +DI lớn hơn -DI, xu hướng tăng được xác định, và khi -DI lớn hơn +DI, xu hướng giảm được xác định.
 3. Phát hiện các điểm cân bằng trong thị trường: Khi giá trị ADX thấp, nó cho thấy thị trường đang ở trong trạng thái đi ngang hoặc sideway. Điều này có thể giúp nhà đầu tư xác định được các điểm cân bằng trong thị trường và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.

4. Cung cấp tín hiệu giao dịch: ADX cũng có thể được sử dụng để cung cấp các tín hiệu giao dịch. Khi ADX tăng lên trên một mức nhất định, nó cho thấy xu hướng đang mạnh lên, và khi ADX giảm xuống một mức nhất định, nó cho thấy xu hướng đang yếu đi. Các nhà đầu tư có thể sử dụng thông tin này để đưa ra quyết định mua hoặc bán tùy thuộc vào hướng và sức mạnh của xu hướng.

Tóm lại, chỉ báo ADX là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật và đầu tư tài chính. Nó giúp nhà đầu tư đo lường sức mạnh và hướng của xu hướng giá, xác định các điểm cân bằng trong thị trường và cung cấp các tín hiệu giao dịch quan trọng.

Chỉ báo ADX giúp nhà đầu tư vấn tích biến động của thị trường

Cách sử dụng ADX hiệu quả

Để sử dụng ADX hiệu quả, nhà đầu tư có thể thực hiện theo các bước sau:

 1. Xác định hướng của xu hướng: Sử dụng +DI và -DI để xác định hướng của xu hướng giá. Khi +DI lớn hơn -DI, xu hướng tăng được xác định, và khi -DI lớn hơn +DI, xu hướng giảm được xác định.
 2. Đo lường sức mạnh của xu hướng: Sử dụng giá trị ADX để đo lường sức mạnh của xu hướng giá. Nếu giá trị ADX cao, thì đó là tín hiệu cho thấy xu hướng đang mạnh và tiếp tục duy trì được. Ngược lại, nếu giá trị ADX thấp, thì đó là tín hiệu cho thấy xu hướng đang yếu và có thể sắp kết thúc.
 3. Sử dụng ADX kết hợp với các chỉ báo khác: ADX có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác để tăng tính chính xác của dự báo thị trường. Ví dụ, ADX có thể được sử dụng kết hợp với Moving Average để xác định điểm vào và điểm ra khỏi thị trường.
 4. Cẩn thận với các giá trị ADX cực đoan: Các giá trị ADX cực đoan có thể cho thấy xu hướng đang rất mạnh hoặc quá mua, quá bán. Nhà đầu tư cần phải cẩn thận và kiểm tra lại các tín hiệu giao dịch trước khi ra quyết định mua hoặc bán.
5. Xác định điểm vào và điểm ra khỏi thị trường: Nhà đầu tư có thể sử dụng ADX để xác định điểm vào và điểm ra khỏi thị trường. Khi giá trị ADX tăng lên trên một mức nhất định, nó cho thấy xu hướng đang mạnh lên, và khi giá trị ADX giảm xuống một mức nhất định, nó cho thấy xu hướng đang yếu đi. Các nhà đầu tư có thể sử dụng thông tin này để đưa ra quyết định mua hoặc bán tùy thuộc vào hướng và sức mạnh của xu hướng.

Những lưu ý khi sử dụng Chỉ báo định hướng trung bình (Average Directional Index)

Chỉ báo định hướng trung bình (Average Directional Index – ADX) là một công cụ kỹ thuật phổ biến được sử dụng để đo độ mạnh của một xu hướng. Dưới đây là một vài lưu ý quan trọng khi sử dụng ADX:

 1. ADX là một công cụ đo độ mạnh của xu hướng, không phải là công cụ dự đoán xu hướng. ADX có thể chỉ ra mức độ tăng trưởng hay giảm trưởng của một xu hướng, nhưng nó không thể cho bạn biết xu hướng sẽ tiếp tục hay đảo chiều.
 2. ADX được tính toán bằng cách sử dụng giá đóng cửa của một tài sản và không có tín hiệu mua/bán được tính toán trong công thức. Do đó, nó là một công cụ khá độc lập và đáng tin cậy.
 3. ADX không thể chỉ ra điểm mua/bán cụ thể và cần được sử dụng kết hợp với các công cụ khác để ra quyết định đầu tư.
 4. Nên sử dụng ADX kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để củng cố tín hiệu và giảm thiểu rủi ro. Ví dụ, bạn có thể sử dụng ADX kết hợp với đường trung bình động (moving average) để xác định xu hướng chính và điểm vào lệnh.
 5. Cuối cùng, ADX không phải là một công cụ hoàn hảo và không thể dự đoán chính xác sự biến động của thị trường. Nên luôn đặt Stop loss để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch trên thị trường chứng khoán.
6. ADX đo độ mạnh của xu hướng bằng cách so sánh độ chênh lệch giữa các đường chỉ báo hướng giá cả (+DI và -DI). Nếu ADX tăng, điều đó có nghĩa là độ chênh lệch giữa các đường này đang mở rộng, cho thấy sức mạnh của xu hướng đang tăng lên.

Có thể kết hợp chỉ báo ADX với các loại chỉ báo nào?

Chỉ báo ADX (Average Directional Index) là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến được sử dụng để đo lường mức độ mạnh yếu của một xu hướng thị trường. Để tăng tính chính xác của phân tích kỹ thuật, người ta thường kết hợp ADX với các loại chỉ báo khác như sau:

 1. Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence): Chỉ báo MACD được sử dụng để xác định sự thay đổi của xu hướng giá cả. Khi kết hợp với ADX, bạn có thể tìm hiểu về cả hai yếu tố – mức độ mạnh yếu của xu hướng và sự thay đổi của giá cả.
 2. Chỉ báo RSI (Relative Strength Index): Chỉ báo RSI được sử dụng để xác định tính khớp lệnh giữa các biểu đồ khác nhau. Khi kết hợp với ADX, bạn có thể tìm hiểu về mức độ mạnh yếu của xu hướng và tính khớp lệnh của các loại biểu đồ khác nhau.
 3. Bollinger Bands: Bollinger Bands được sử dụng để đo độ biến động của giá cả và xác định vùng giá cả có thể có mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Khi kết hợp với ADX, bạn có thể tìm hiểu về mức độ mạnh yếu của xu hướng và các vùng giá cả có thể có mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
 4. Chỉ báo Stochastic: Chỉ báo Stochastic được sử dụng để xác định mức độ quá mua hoặc quá bán của một cổ phiếu. Khi kết hợp với ADX, bạn có thể tìm hiểu về mức độ mạnh yếu của xu hướng và mức độ quá mua hoặc quá bán của cổ phiếu.

Kết luận

Chỉ báo ADX (Average Directional Index) được sử dụng để đo độ mạnh của một xu hướng và xác định xem liệu xu hướng đó có đủ mạnh để tiếp tục hay không. Giá trị của ADX thường nằm trong khoảng từ 0 đến 100, với giá trị càng cao thì xu hướng càng mạnh.

Kết luận về chỉ báo ADX phụ thuộc vào cách sử dụng của nó và phải được đưa ra dựa trên kết quả của việc phân tích kỹ thuật toàn diện. Tuy nhiên, một số điểm quan trọng cần lưu ý khi sử dụng chỉ báo ADX bao gồm:

 • Giá trị ADX lớn hơn 25 cho thấy xu hướng đang mạnh và có thể tiếp tục phát triển.
 • Giá trị ADX nhỏ hơn 20 cho thấy xu hướng đang yếu và có thể bị đảo chiều.
 • Khi giá trị ADX vượt qua mức 40, nó cho thấy xu hướng đang cực kỳ mạnh, nhưng cũng có thể cho thấy xu hướng đã quá mua và có thể sẽ đảo chiều trong tương lai gần.

Tóm lại, chỉ báo ADX là một công cụ hữu ích để xác định độ mạnh của xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch. Tuy nhiên, nó cần được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác và phải được áp dụng cẩn thận để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Tham gia giao dịch cùng Saigontradecoin tại đây!

Đường link các sàn:

Bài viết mới nhất

Lotto Arbitrum là gì?

Lotto Arbitrum là một hệ sinh thái scaling solution (giải pháp mở rộng) cho blockchain Ethereum, được phát triển bởi tập đoàn công nghệ...

FactorDAO là gì?

FactorDAO là một tổ chức phi lợi nhuận và một dự án DeFi (Decentralized Finance) được xây dựng trên nền tảng blockchain Ethereum. Mục...

DForce là gì?

DForce là một nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) trên blockchain Ethereum. Nó được thiết kế để cung cấp các sản phẩm...

Perpetual Protocol là gì?

Perpetual Protocol là một nền tảng giao dịch phi tập trung (decentralized exchange - DEX) trên blockchain Ethereum cho phép người dùng giao dịch...