Positive Volume Index là gì?

Positive Volume Index (PVI) là một chỉ số kỹ thuật trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính, được tính bằng cách cộng dồn tỷ lệ tăng giá của chứng khoán trong các phiên giao dịch có khối lượng giao dịch cao hơn so với phiên trước đó, để đo lường sự gia tăng giá của thị trường khi khối lượng giao dịch tăng lên.

Định nghĩa về Positive Volume Index:

Positive Volume Index (PVI) là một chỉ số kỹ thuật được sử dụng trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính. PVI được sử dụng để đo lường sự gia tăng giá của thị trường khi lượng giao dịch tăng lên so với những phiên giao dịch trước đó.

PVI được tính bằng cách cộng dồn những tỷ lệ tăng của giá trị chứng khoán trong các phiên giao dịch có khối lượng giao dịch cao hơn so với phiên giao dịch trước đó. Tỷ lệ tăng này được tính bằng cách lấy giá đóng cửa của ngày hiện tại chia cho giá đóng cửa của ngày trước đó, rồi trừ đi 1 và nhân với 100.

Nếu PVI tăng, điều đó cho thấy lượng giao dịch đang tăng lên và giá cổ phiếu đang có xu hướng tăng. Nếu PVI giảm, điều đó cho thấy lượng giao dịch đang giảm và giá cổ phiếu có xu hướng giảm.

PVI thường được sử dụng cùng với Negative Volume Index (NVI) để đo lường sự thay đổi của giá cổ phiếu trong mối quan hệ với khối lượng giao dịch của thị trường.

Mô tả

Positive Volume Index (PVI) thường được sử dụng cùng với Negative Volume Index (NVI) để xác định thị trường tăng hay giảm. PVI tập trung vào những ngày khối lượng giao dịch tăng so với ngày trước đó.

Cách thức hoạt động của chỉ số này

PVI cho rằng vào các ngày tăng khối lượng giao dịch, các nhà đầu tư “không được thông tin” đang nhập cuộc trên thị trường. Ngược lại, vào các ngày giảm khối lượng, “tiền thông minh” đang lặng lẽ lấy vị thế. Do đó, PVI cho thấy hành động của những nhà đầu tư không thông minh. (Trái lại, chỉ số Negative Volume Index (NVI) lại cho thấy hành động của những nhà đầu tư thông minh). Tuy nhiên, lưu ý rằng PVI không phải là một chỉ số đối lập. Dù PVI cho thấy hành động của nhà đầu tư không thông minh, PVI vẫn theo xu hướng tương đồng với giá cả.

Bảng sau tóm tắt dữ liệu NVI và PVI từ năm 1941 đến 1975, như được giải thích trong sách “Stock Market Logic” của Norman Fosback.

Như bạn có thể thấy, chỉ số NVI rất tốt trong việc xác định các thị trường tăng giá (tức khi NVI vượt qua đường trung bình di chuyển một năm) và chỉ số PVI đáng tin cậy trong việc xác định các thị trường tăng giá (khi PVI vượt qua đường trung bình di chuyển của nó) và các thị trường giảm giá (khi PVI dưới đường trung bình di chuyển của nó).

Công thức tính PVI

Chỉ số PVI (Positive Volume Index) được tính bằng cách cộng dồn các giá trị đóng cửa của các ngày có khối lượng giao dịch cao hơn so với ngày trước đó.

PVI(t) = PVI(t-1) + ((Close(t) – Close(t-1)) / Close(t-1)) * PVI(t-1)

Trong đó:

 • PVI(t) là giá trị PVI tại thời điểm hiện tại t
 • PVI(t-1) là giá trị PVI tại thời điểm trước đó t-1
 • Close(t) là giá đóng cửa của ngày hiện tại t
 • Close(t-1) là giá đóng cửa của ngày trước đó t-1

Chỉ số NVI (Negative Volume Index) được tính theo công thức tương tự nhưng với các ngày có khối lượng giao dịch giảm so với ngày trước đó. Công thức tính NVI như sau:

NVI(t) = NVI(t-1) + ((Close(t) – Close(t-1)) / Close(t-1)) * NVI(t-1)

Trong đó:

 • NVI(t) là giá trị NVI tại thời điểm hiện tại t
 • NVI(t-1) là giá trị NVI tại thời điểm trước đó t-1
 • Close(t) là giá đóng cửa của ngày hiện tại t
 • Close(t-1) là giá đóng cửa của ngày trước đó t-1

Ứng dụng:

Chỉ số PVI (Positive Volume Index) và chỉ số NVI (Negative Volume Index) được sử dụng để đo lường lực lượng mua bán trên thị trường chứng khoán và đưa ra dấu hiệu tăng giá hoặc giảm giá.

Ứng dụng của các chỉ số này có thể là:

 1. Xác định xu hướng thị trường: PVI và NVI có thể giúp nhà đầu tư nhận biết được xu hướng tăng giá hoặc giảm giá trên thị trường chứng khoán. Khi PVI hoặc NVI vượt qua đường trung bình di chuyển của nó, đây có thể là dấu hiệu cho một xu hướng mới.
 2. Hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định giao dịch: Nhà đầu tư có thể sử dụng PVI và NVI để đưa ra quyết định mua hoặc bán chứng khoán. Khi PVI hoặc NVI đang tăng, đây có thể là dấu hiệu cho một tín hiệu mua vào. Ngược lại, khi PVI hoặc NVI giảm, đây có thể là tín hiệu bán ra.
 3. Xác định điểm vào và điểm ra: PVI và NVI có thể giúp nhà đầu tư xác định thời điểm tốt nhất để mua vào hoặc bán ra chứng khoán.
 4. Kết hợp với các chỉ số khác: PVI và NVI có thể được kết hợp với các chỉ số khác để tăng tính chính xác và độ tin cậy trong việc đưa ra quyết định giao dịch.

Các chỉ số PVI và NVI có thể được sử dụng trong phân tích kỹ thuật và đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, như với bất kỳ công cụ đầu tư nào khác, việc sử dụng chúng đòi hỏi sự hiểu biết và kinh nghiệm của nhà đầu tư, và không đảm bảo rằng các quyết định giao dịch sẽ luôn đúng.

Kết luận

Chỉ số PVI và NVI là hai chỉ số kỹ thuật được sử dụng để đo lường tâm lý thị trường và xác định xu hướng chính của thị trường chứng khoán. Chúng được sử dụng để phân tích dòng tiền và xác định sự lựa chọn của các nhà đầu tư thông thường (PVI) và nhà đầu tư thông minh (NVI). Tuy nhiên, khi sử dụng chỉ số này, nhà đầu tư cần lưu ý rằng chúng chỉ là một công cụ hỗ trợ trong quá trình ra quyết định giao dịch và nên kết hợp với các chỉ số và công cụ khác để tăng độ chính xác.

Tham gia giao dịch cùng Saigontradecoin tại đây!

Đường link các sàn:

Bài viết mới nhất

Stakewise là gì?

Thông tin chi tiết về Stakewise StakeWise là một nền tảng DeFi (tài chính phi tập trung) trên Ethereum được thành lập vào năm 2021....

Binance Bicasso là gì?

Binance Bicasso là một công cụ tạo NFT bằng trí tuệ nhân tạo (AI) được ra mắt bởi sàn giao dịch tiền điện tử...

Volume Profile là gì?

Volume Profile là một công cụ phân tích thị trường trong giao dịch chứng khoán, được sử dụng để đo lường khối lượng giao...

StaFi (FIS) là gì?

StaFi (FIS) là một nền tảng DeFi (Decentralized Finance) được xây dựng trên blockchain của Ethereum và Polkadot. Tên gọi "StaFi" viết tắt của...