Giao dịch với các đường trung bình động 20, 50 & 200

0
1797

Muốn giao dịch thành công khi áp dụng các công cụ phân tích kỹ thuật, chúng ta cần đơn giản hóa chúng bằng cách sừ dụng hạn chế các chỉ báo và dùng những chỉ báo đơn giản nhất, lâu đời nhất nhưng vẫn hiệu quả cao.

Việc sử dụng đường trung bình đơn giản (MA ), mà rất nhiều người cho rằng nó đơn giản quá, cứ thích những gì phức tạp nghe có vẻ bác học , Thế nhưng chỉ cần áp dụng nó bạn cũng có thể xác định được khi nào nên tham gia khi nào thì nên đứng ngoài quan sát.

Có ba đường trung bình có thể áp dụng là đường trung bình 20, đường trung bình 50 và đường trung bình 200

Đường trung bình 20 (20MA) là triển vọng ngắn hạn.

Đường trung bình động 50 (50MA) là triển vọng trung hạn.

Đường trung bình 200 (200MA) là xu hướng.

Trong một xu hướng tăng tốt thì : giá nằm trên 20MA, 20MA trên 50MA và 50MA trên 200MA.

Ngược lại trong một xu hướng giảm giá thì chúng ta thấy giá dưới 20MA, 20MA dưới 50MA và 50MA dưới 200MA.

Khi 20MA, 50MA & 200MA không thẳng hàng thì nó biểu thị rằng giá đang đang đi ngang hoặc không xác định được xu hướng. Trong những thời điểm này, các nhà giao dịch nên đứng ngoài quan sát và chỉ giao dịch khi các đường trung bình di động được căn chỉnh lại.


Trong một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm, không có gì lạ khi giá sử dụng 20MA và 50MA làm hỗ trợ / kháng cự trước khi bắt đầu xu hướng.


Xu hướng không tiếp tục mãi mãi, vì vậy trong quá trình tăng hay giảm đều có những giai đoạn đi ngang, không xác định được xu hướng. Đối với những trường hợp như vậy chúng ta cần đứng ngoài quan sát cho tới khi chúng ta xác định được xu hướng mới tham gia thị trường.

Nếu các bạn không sử dụng đường trung bình thì có lẽ phải nên xem xét lại phương pháp giao dịch của bạn, vì nó giúp cho giao dịch đơn giản hơn rất nhiều. Khi chúng ta sử dụng thành thạo thì tự khắc sẽ thấy nó hiệu quả như thế nào!!!

Bài viết theo ý của Kola Gbadamasi đăng trên Medium ngày15/1/2016

Thao khảo thêm các bài về các chỉ báo kỹ thuật của chúng tôi:

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here